VŠVU Masterclass: Prednáška a workshop kurátorky Borbály Soós

V rámci projektu Masterclass bude tentokrát VŠVU hosťovať kurátorku a organizátorku v oblasti umeleckého a ekologického výskumu Borbálu Soós. Pozývame verejnosť na jej prednášku o Umení, ekológii a klimatickej spravodlivosti a naše študentstvo na workshop, ktoré sa uskutočnia budúci týždeň.

* prednáška * workshop * Borbála Soós *


Verejná prednáška: Umenie, ekológia a klimatická spravodlivosť

Kedy?

  • Pondelok 27. novembra od 18:30 do 19:30

Kde?

  • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslovo nám. 18, Bratislava, miestnosť č. 135

*Táto prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku.

 

Kurátorka Borbála Soós počas prednášky predstaví niektoré zo svojich medzinárodných a slovenských projektov na tému umenie, ekológia a klimatická spravodlivosť. Porozpráva o dedičstve kolonializmu a globálnej cirkulácii tovaru a o tom, ako ovplyvňujú aj východnú Európu. Prednáška sa bude pýtať, ako bola príroda vyzbrojená v službách politických a kapitalistických programov. Prípadové štúdie poskytnú témy ako ekológia hraníc, kompenzácia uhlíkového znečistenia, ťažba zložiek umelých hnojív alebo legislatíva o tom, ako sa semená môžu alebo nemôžu voľne používať/obchodovať/prepravovať. Borbála rozvinie tieto témy prostredníctvom série umeleckých diel a výstav zo svojej praxe a predstaví rôzne umelecké a kurátorské stratégie na riešenie takýchto problémov.

Na záver bude priestor pre neformálnu diskusiu.

 

 


Workshop: Ako by vyzerali etické inštitúcie / umelecké praxe?

Kedy?

  • Utorok 28. novembra od 10:30 do 12:30

Na workshope sa môže zúčastniť iba študentstvo VŠVU, max. kapacita 20 os.

  • Workshop bude v miestnosti D 175, je treba sa prihlásiť u Mgr. art. Dávida Koroncziho na

*Tento workshop bude prebiehať v angličtine.

 

Počas workshopu zozbierame otázky a obavy, ktoré sa zdajú byť pre študentstvo najnaliehavejšie z hľadiska toho, ako robiť etickú prácu a ako si predstaviť etické inštitúcie. Aké stanoviská by ste chceli, aby mali umelecké inštitúcie? Ako je financovaná vaša ideálna umelecká inštitúcia? Kto tam pracuje? Má fyzický priestor, ak áno, kde? Kto a ako môže vstúpiť do inštitúcie? O akých témach sa tam diskutuje?... A čo vaša vlastná prax: premietajú sa tieto úvahy do vašich vlastných spôsobov práce a spolupráce s ostatnými? Naším cieľom bude zhromaždiť sériu otázok ako súbor nástrojov, ktoré nám môžu pomôcť premyslieť si, ako vyzerajú naše ideálne špičkové inštitúcie a postupy.

Podujatie sa koná v rámci programu "VŠVU Masterclass," ktorého cieľom je na školu prinášať špičkových zahraničných odborníkov a odborníčky.

Program bol podporený Nadáciou Tatra banky. 


Borbála Soós

Borbala Soos: Malta Blitz; kurátorská rezidencia
Borbala Soos: Malta Blitz; kurátorská rezidencia.
Borbala-Soos: Ingela Ihrman: The Giant Hogweed; Karlin studios; Praha
Borbala-Soos: Ingela Ihrman: The Giant Hogweed; Karlin studios; Praha.
Borbala Soos: Botanická záhrada Bratislava / Kunsthalle Bratislava
Borbala Soos: Botanická záhrada Bratislava / Kunsthalle Bratislava.
Borbala Soos: Oto Hudec; tranzit Bratislava
Borbala Soos: Oto Hudec; tranzit Bratislava.

Borbála Soós (1984, Budapešť) je londýnska kurátorka a aktívna obhajkyňa, účastníčka a organizátorka umeleckého a ekologického výskumu. Jej prax reaguje, narúša a obohacuje environmentálne myslenie a súvisiace sociálne, politické a dekoloniálne potreby. V súčasnosti je kurátorkou v Stanley Picker Gallery, Kingston University, Londýn. V rokoch 2022–23 bola správkyňou v Eastside Projects v Birminghame. V rokoch 2012–19 viedla Tenderpixel, malú galériu súčasného umenia v centre Londýna.

Ako nezávislá kurátorka organizovala projekty v spolupráci s Karlin Studios/FUTURA, Praha; OFF-Biennale, Budapešť; Dom súčasného umenia Trafó, Budapešť; projekt a výstavu Európskeho hlavného mesta kultúry v spolupráci s Domom umenia Veszprém, Maďarsko; ICA, Londýn; Camden Arts Centre, Londýn; Wysing Arts Centre, Spojené kráľovstvo; CCA Derry-Londonderry, Severné Írsko; Galéria Šopa, Košice; Kunsthalle Bratislava & Botanická záhrada Univerzity Komenského; tranzit, Bratislava...

Pôsobila ako hosťujúca lektorka na Akadémii umenia vo Vilniuse v Litve; Goldsmiths College, Londýn; Royal College of Art, Londýn; Central Saint Martins, Londýn a Edinburgh College of Art, medzi inými.

Viac informácií: borbalasoos.co.uk