Soft Norm: Dávid Koronczi – Chlieb ako rodina

Prednášková platforma Soft Norm je súčasťou Ateliéru vvv

Soft Norm: Chlieb

Štvrtok 17. 10. 2019, 11:00 – 12:30

Kalab, Zámocká 5, Bratislava

Prednášajúci:

Dávid Koronczi

Svet sme rozložili na atómy, zlúčeniny, tkanivá, biotopy a svetadiely. Ich prepojenie vnímame, ale často v rozhodnutiach nerešpektujeme.

Pre lepšiu orientáciu v tomto zmätku si načrtneme príbeh.

Príbeh, v ktorom chápeme tieto vzťahy ako rodinu. Ako rozšírený útvar, ako medzidruhovú symbiózu, ako spoluprácu.

Chcem sa pokúsiť hovoriť o takejto rodine optikou chleba.
Rodokmeň sa zostavuje ťažko, medzi predkami (dokonca nedávnymi) nájdeme pôdny ekosystém (pôdnu ekológiu vrátane tisícok pôdnych druhov mikróbov, bezstavovcov, húb a rastlín), kolobeh vody či vzduchu v krajine a v nich obsiahnuté minerály, kultúrne obilniny, človeka (teda nástroje, rituály a plánovanie), milióny kvasiniek, baktérií a ďalších, a ďalších príbuzných. Táto rodina o ktorej hovoríme, je vlastne pri dostatočnom odstupe celou planétou. Ako samochodná, samoregulujúca bytosť, niektorí ju volajú Gaia, alebo Chtuhlu, či Pačamama, iní Pavúčia Matka… 

Je ale paralyzujúce sledovať takto komplexnú sériu vzťahov, preto si to zjednodušíme (čo je prax, ktorú pár riadkov či minút nazad naštrbujem kritikou - irónia, ha?), aby sme ale na konci predsa len rozšírili naše antropocentrické zmýšľanie o rodine.

Budem teda hovoriť o príbehu rodiny pôdneho ekosystému, vzduchu, vody, obilniny, opeľovačov, človeka a kvasníc. Ich spoločným potomkom je chlieb. Chlieb mnohých podmanivých chutí a vôní.
...

Prednášková platforma Soft Norm je súčasťou Ateliéru vvv na Katedre Intermédií VŠVU a je z verejných zdrojov podporená Fondom na podporu umenia.