OPEN CALL: MIESTO TOHO

Po minuloročnej výstave Rozptyl sme sa ucelili do nezávislého združenia Vox Loci, ktoré reprezentujú Hugo Raýman, Kristína Majvitorová, Lukáš Sobota, Richard Hronský a Adam Balogh. Pozývame vás zapojiť sa do otvorenej výzvy, z ktorej výberu vznikne nasledujúce podujatie (výstava vizuálneho umenia) v ďalšom nevyužívanom dome. Výzva je otvorená všetkým, ktorí majú záujem. Zameriavame sa na prihlášky projektov v oblasti vizuálneho umenia.


Kedy?

 • DEADLINE výzvy: 19.05.2024, 23:59 CEST

 • Trvanie výstavy: 16.08. – 13.09.2024

Miesto výstavy?

 • Ventúrska 4, Bratislava, SK

 


* Úvod * Tematicky * Požiadavky otvorenej výzvy * DEADLINE * Ďalšie informácie k výzve *


Úvod:

Aj v centrálnych častiach miest, kde máme pocit že je využívaný každý meter štvorcový, sa nachádza veľa opustených budov a pri tom na zbežný pohľad okoloidúcich vôbec nevyzerajú ako chátrajúca ruina. Kontrast pulzujúceho centra a priestorov, ktoré fasádou, podobnou filmovej kulise maskujú to, že sú prázdne je ťažiskovým pre našu výstavu. Takéto miesto „po/bez človeka“ si môžeme predstaviť ako istú urbánnu divočinu, ktorú možno za istých okolností objavovať. Niečo ako tajomná jaskyňa, ktorej vstup nie je zasypaný zosunutým svahom, ale sa nachádza za dverami s nápisom „Tu nepovolaným vstup zakázaný.“

Pôvodný účel domu na Ventúrskej 4 je tu už iba ťažko rozpoznateľný a budúci sa zatiaľ, zrejme, taktiež nečrtá. Stavba je uzavretá vo svojom vlastnom momentovom bezčasí. Priestory sú zbavené špecifickosti, ktorú im pôvodne dávalo ich používanie. To čo bolo kedysi bytom, zázemím baru, kanceláriou, alebo skladom je teraz všetko znivelizované na rovnakú úroveň základných stien. Takýto priestor má charakter výrazný asi rovnako ako kôpka prachu alebo doškrabaná omietka. Sála z neho iba anonymita a všetko čo sa v ňom udialo a udeje necháva len na našu predstavivosť.

Ak má fasáda našej budovy vlastnosti kulisy, jej prázdne vnútro sa otvára možnosti vytvorenia filmového setu. Malého sveta vo svete, vytvorenom na prázdnom pozadí holých stien, ktoré nesú autentický nános, patinu - známky svojej minulosti. Od nepatrných pozostatkov až po také výrazné ako je nápis na fasáde - Mestský dom bojovníkov odboja. V takto nastavenom priestore máme jedinečnú možnosť zo stavu pasívnej “bezčasnosti” rozvinúť rôznorodé úvahy o jeho minulosti, prípadnej budúcnosti, funkcii a vlastnostiach odrazených od našej súčasnosti. Úvahy o nás v miestach, ktoré budujeme, obývame, užívame a opúšťame.

 

návrat späť hore


Tematicky:

Už samotný názov výstavy „Miesto Toho“ otvára viaceré protiklady, ktorých vyzdvihnutie by malo tvoriť hlavné tematické prístupy. Miesto toho, čie miesto? Miesto čoho? Namiesto niečoho? Takéto a podobné otázky vedú k témam ako exkluzívne - inkluzívne, verejné - súkromné, účelné - bezúčelné, technické - organické, a v kontexte celku budovy aj vlastnené využívané - vlastnené nevyužívané. Zároveň, vieme si predstaviť alternatívu k aktuálnemu stavu? Vieme ho zmeniť? V technickom ako aj spoločenskom slova zmysle. Týmto smerom sa môžu niesť výtvarné reakcie a príspevky našej výstavy. Ich cieľom je si predstaviť rôznorodé možnosti ako jednotlivým miestnostiam znova vnuknúť výraz, príbeh a novú osobitosť.

Pôjde teda o autorské znovu-zariadenie budovy, nie nutne v doslovnom slova zmysle, aj keď ready-made použitie nábytku je vítané. Diela buď samé môžu byť akýmsi typom zariadenia alebo môžu pracovať v logickej súvislosti s prvkami výstavnej architektúry nesúcich/dopĺňajúcich diel, aby sa vytváral efekt zariaďovania.

Poňatie témy je otvorené všetkým možným prístupom od kritického, politického cez snové a intímne až k dys(u)topickému a fiktívnemu. Pohľad cez kľúčovú dierku do miestnosti, alebo cez mrežové okienko. Otvorený priestor s minimalistickým zásahom jemného denníkového textu, alebo nábytok dotvorený obrazmi. Zbalené krabice odchádzajúceho, uprataný priestor prichádzajúceho. Ironické vízie budúcnosti, romantické spomínanie a manifestačné gestá volajúce po spravodlivejšej utópií. Aký portrét visí nad stolom fiktívneho obyvateľa miestnosti? Ak by toto bola moja izba aká by bola? Viem využiť túto miestnosť lepšie? Viem jej dať nový účel? Sú gýčové počítačové grafiky teenagerov narodených na konci tisícročia už plné hlbokého sentimentu? A ako obstáli slogany za lepší svet? Čo v nás vyvoláva nápis na fasáde budovy? Ako sa vzťahujeme k jej minulosti? Ako sa v nej cítime v našej súčasnosti? A čím by pre nás mohla byť v budúcnosti?

Takto by sa nám mohlo podariť vytvoriť sondu do nášho uvažovania o priestore a nášho súčasna v kontexte plynutia času a nami obývaného priestoru.

 

návrat späť hore


Požiadavky otvorenej výzvy:

 1. Kontaktný formulár (občianske/umelecké meno, tel.č., email, rok narodenia, krajina pôvodu/pôsobenia)
 2. Stručný životopis + portfólio (.pdf formát/internetové linky)
 3. Návrh projektu:
  • v prípade hotového diela: fotodokumentácia, anotácia, text + skica návrhu riešenia (architektúra, inštalácia) pre túto výstavu
  • v prípade diela vytváraného špeciálne pre túto výstavu: text + skica (vizualizácia) zamýšľaného diela tematicky, technicky, materiálovo (obhliadka priestoru bude možná dňa 05.05.2024 od 12:00 do 17:00)
  • v oboch prípadoch je pre koncepciu výstavy preferované médium inštalácie, nie je však nevyhnutné a v prípade iného prístupu treba navrhnúť (stačí aj drobné, či ready-made napr. nábytok, kochlík, atď.) architektonické dopovedanie alebo umiestnenie diela, ktoré bude odkazovať ku téme zariaďovania interiéru - nemalo by však byť samoúčelné, malo by vedome dopĺňať vystavené dielo

Preferujeme:

 • pre koncepciu výstavy médium inštalácie (nie je však nevyhnutné)
 • diela nezávislé od elektrickej energie (pre technické dôvody)

 

návrat späť hore


DEADLINE:

 • 19.05.2024, 23:59 CEST

 • Prihlášky zasielajte na email:

 • Vyhodnotenie otvorenej výzvy: 31.05.2024

 

návrat späť hore


Ďalšie informácie k výzve

 

návrat späť hore


Miesto toho OPENCALL - grafický plagát