Krst publikácie: Keď to nájdeš, dáme ti vedieť

Ateliér vvv (Katedra intermédií, VŠVU) vás pozýva na krst publikácie Keď to nájdeš, dáme ti vedieť a verejný program ktorý sa uskutoční 23. a 24.3.2023 v priestoroch študovne tranzit.sk

 • Miesto konania:

  • tranzit.sk
  • Beskydská 3134/12, 811 05 Staré Mesto
 • Program – štvrtok 23.3.2023:

  • 13:00 Verejný obed (zastavte sa ak máte chuť a cestu okolo)
  • 16:00 Prednáška: Martin Piaček * Kalibrácia odvahy (Niekoľko príkladov eticky diskutabilných diel zo štúdijnej praxe)
  • 17:00 Performance študentov a študentiek Ateliéru vvv v nadväznosti na prednášku
 • Program – piatok 24.3.2023:

  • 11:00 Verejný brunch (zastavte sa ak máte chuť a cestu okolo)
  • 14:00 - 16:00 Krátke predstavenie súčasných študentov a študentiek Ateliéru vvv
  • 17:00 Panelová diskusia s absolventmi*kami Ateliéru vvv * moderuje Ivana Rumanová
  • 19:00 - 20:30 Jam session (otvorená pre každého a každú, kto má chuť si na niečo zahrať - nástroje si prineste, my prinesieme tiež)
  • 20:30 - 22:00 DJ set @seafur

 


 

krst publikácie Keď to nájdeš, dáme ti vedieť - plagát

 

Kniha Keď to nájdeš, dáme ti vedieť, je sériou rozhovorov medzi študentmi, študentkami, absolventmi, absolventkami a vedením Ateliéru vvv. Jedná sa o kolektívny, no napriek tomu veľmi zúžený pohľad na štúdium a prácu Katedry intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Z povahy posledných semestrov, ktoré boli na tomto pracovisku zamerané na úvahy o možnostiach, podmienkach a hraniciach umeleckého vzdelávania, chápeme túto publikáciu ako extenziu našej vnútroateliérovej debaty, ako rozšírenie poľa práce a bytia nášho kolektívneho tela. 

 

Na ploche štyroch zväzkov sa odohráva viacero podnetných výmen názorov. Prvý zväzok je informačný, obsahuje prierez aktivitami Ateliéru vvv od jeho založenia v auguste 2018, obrazovú prílohu a tiráž. Druhý zväzok je skrátenou verziou rozhovorov našich aktuálnych študentov a študentiek, ktoré viedli medzi sebou v menších skupinách. Hovorili voľne, ale s rámcovaním na témy, ktoré sme si vopred zadefinovali. Tretí zväzok je rozhovor s niektorými z našich absolventov a absolventiek, v ktorom sa ich pýtame na spôsoby udržateľného prežívania a tvorby po skončení umeleckých štúdií. Štvrtý zväzok je naše voľné rozprávanie s vedúcim ateliéru Martinom Piačekom. Súčasťou tohto posledného zväzku je aj slovenský preklad dojemných listov, ktoré si medzi sebou vymenili Eva Hesse a Sol LeWitt na jar roku 1965. Ich relevantnosť pre túto publikáciu vnímame v tom, že ich hlavným motívom je prekonávanie pochybností o vlastnej práci, a význame odvahy a vytrvalosti v tomto procese.

 


O Ateliéri vvv

Ateliér vvv (vizuálne – verbálne – verejné) založili v roku 2018 umelec a pedagóg Martin Piaček a grafický dizajnér a umelec Dávid Koronczi na Katedre Intermédii na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Aktuálne v jeho vedení na pozícii projektovej koordinátorky pôsobí aj umelkyňa Petra Nela Pučeková. Ateliér vvv vytvára inkluzívne a podnetné prostredie, v ktorom sa umenie chápe ako jazyk, komentár a snaha o príspevok k individuálnemu aj komunitnému utváraniu sveta. Umenie vnímame ako užitočnú a dôležitú súčasť života, neustále si však pripomíname aj jeho podmanivosť, potenciál ohúriť a tak isto jeho formálne odlišnosti od ostatných humanitných vied, či kreatívnych praxí. Slovo „verejné“ v názve ateliéru odkazuje na orientáciu smerom na prácu, ktorá v sebe nesie solidaritu s inými, ľudskými aj neľudskými, organickými aj anorganickými aktérmi planetárnych procesov a vízie lepšie organizovaných budúcností. 

 


Dramaturgia a produkcia:

 • Dávid Koronczi a Petra Nela Pučeková

 


 

Partnerom podujatia je Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a tranzit.sk

Vydanie publikácie a organizáciu podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.