Cena prof. Jozefa Lacka aj pre diplomovú prácu z VŠVU

Tento rok sa znova odovzdávali ceny za najlepšie diplomové práce z oblasti architektúry, ktoré boli vytvorené na slovenských vysokých školách. Gratulujeme nášmu absolventovi Ateliéru architektúry II z katedry architektonickej tvorby Brunovi Pellovi, ktorý bol ocenený za svoju diplomovku s názvom TYP_TYPOLÓGIA v kategórii Pro Teoria za najkvalitnejšie rozpracovanie teoretického princípu a analýzy riešenia architektonického návrhu.

Bruno Pella
Bruno Pella, 2022.
Bruno Pella
Bruno Pella, 2022.
Bruno Pella
Bruno Pella, 2022.
Bruno Pella
Bruno Pella, 2022.
Bruno Pella
Bruno Pella, 2022.
Bruno Pella - model
Bruno Pella - model, 2022.
Bruno Pella - model
Bruno Pella - model, 2022.

Komentár poroty

 

"Z práce diplomanta cítiť nadšenie pre zvolenú tému, ktoré podporil zaujímavou a invenčnou formou spracovania. V úvode sa zorientováva v histórii nazerania na Typ a Typológiu v architektúre a k všeobecne akceptovaným teóriám pridáva k záveru teoretickej časti vlastnú, založenú na dualite toho ČO je architektúra a AKOU chce resp. by mala byť. Z nej odvádza vlastnú typológiu, ktorú nazýva NOVOU.

 

Pri hľadaní svojich odpovedí sa snaží vyhnúť "škatuľkám" doterajších teórií založených dominantne na hľadaní rovnováhy medzi formou a funkciou a obohacuje ich o ďalšie, neraz filozofické roviny interpretácie tvorivých postupov. Vlastné autorské zistenia a formulácie z teoretickej časti práce, aplikuje v praktickej časti na modelovej situácii návrhu inštitúcie školy.

 

Práca je vedená a gradovaná tak, aby pozorovateľa pohltila, pretože od neho vyžaduje značné sústredenie. V závere však nie je možné eliminovať pocit z toho, že cesta predčila cieľ, čo priznáva aj sám autor akceptáciou otvorenosti a neukončenosti tvorivého procesu "vlastnou" metódou, bez vyslovenia definitív, ktoré však reálna architektúra bude v určitom momente vyžadovať. Kde inde však, ak nie na akademickej pôde, je možné akceptovať cestu ako cieľ."

 

Viac o diplomovej práci Bruna Pellu si môžete prečítať tu: https://bit.ly/3FjpEv1