Laboratórium reštaurovania modernej a súčasnej maľby

Udalosti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.