Maria Hlavajova – Kde začať? V tomto čase kríz.

Ateliér vvv (Katedra Intermédií, VŠVU) prináša cyklus prednášok hosťujúcej pedagogičky, teoretičky a kurátorky Marie Hlavajovej The World in Relation/Svet vo vztahu

Miestnosť č.135, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava


Ak je možné uvažovať o našej dobe ako o dobe interregna - v zmysle politického mysliteľa Antonia Gramsciho ako o dobe plnej „veľkého množstva chorobných symptómov“, v ktorej „staré umiera a nové sa nemôže zrodiť“ - ako môžeme s umením a prostredníctvom umenia sledovať perspektívne trasy smerujúce k tomu, čo sme kedysi nazývali "budúcnosťou"? Donekonečna sa vznášame na okraji jednej éry neschopnej dosiahnuť to, čo ešte nie je, kým existujúce hegemónie uvoľňujú svoje zovretie a rozchádzajú sa s dedičstvom moderny. Na to, aby sme túto „budúcnosť“ nasmerovali k spravodlivejším vzťahom, než aké sme poznali, je preto nevyhnutné dôkladne preskúmať „stavebné kamene“, na ktorých spočíva to, čo považujeme za súčasné umenie - publikum a verejnosť, umelecká inštitúcia a umelecká produkcia, spolu s pojmami autorstva, vlastníctva, diváctva, expertízy, kritiky a ďalších. Táto úvodná prednáška Marie Hlavajovej s názvom Where to Begin? In This Time of Crises. / Kde začať? V tomto čase kríz. načrtáva kľúčové súčasné podmienky, z ktorých je možné skúmať potenciál umenia aktívne participovať na prebiehajúcich rekompozíciách, a využíva critique-as-proposition (kritiku ako návrh) na sledovanie priestoru umenia ako spôsobu prístupu k politickému životu. 


Prednáškový cyklus a sériu workshopov pod názvom The World in Relation/Svet vo vztahu prináša počas letného semestra 2022 Ateliér vvv (Katedra intermédií, VŠVU) prostredníctvom Inštitútu zastupovania, ktorý pripravil výnimočný autorský tím zložený z kurátorky a pedagogičky, a zároveň umeleckej riaditeľky a zakladateľky BAK, basis voor actuele kunst Marie Hlavajovej (Amsterdam, Utrecht), výskumníčky a umelkyne Kristíny Országhovej (Praha, Bratislava) a umelca a pedagóga VŠVU Dávida Koroncziho.

Iniciátorom projektu je vedúci Ateliéru vvv, umelec a pedagóg Martin Piaček.

Projekt finančne podporila Vysoká škola výtvarných umení a Fond na podporu umenia.

Podujatie sa uskutoční v režime OTP.