Maria Hlavajová – Ani nádej, ani zúfalstvo. Umenie naučiť sa, ako byť spolu inak

Ateliér vvv (Katedra Intermédií, VŠVU) prináša cyklus prednášok hosťujúcej pedagogičky, teoretičky a kurátorky Marie Hlavajovej Svet vo vztahu

10:00 – 12:00

Miestnosť č.135, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava

Prednáška prebehne v anglickom jazyku.

FB event


V čase brutálnej vojny na Ukrajine – ktorá nám bolestne pripomína mnohé iné brutálne vojny a katastrofy v súčasnosti po celom svete – aké umenie, aké predmety, aké spolužitie musíme vytvoriť? Premýšľaním nad množstvom konkrétnych umeleckých projektov a umeleckých stratégií, od Former West (2008 – 2016) cez Propositions for Non-Fascist Living (2016 – dodnes) až po Trainings for the Not-Yet (2019 – 2020), sa Maria Hlavajova zamýšľa nad zmyslom umenia v súčasných podmienkach, ktoré by rezignovalo na falošnú nádej, rovnako ako na paralyzujúce zúfalstvo. Hlavajova vidí možnosť umenia v radikálnej, špekulatívnej, verejnej pedagogike zameranej na učenie toho, ako byť spolu inak: inými slovami, ako pedagogiku kolektívneho tvarovania sveta. Táto prax v sebe zahŕňa vzájomné učenie sa toho, čo ešte neexistuje, a žitie týchto nových poznatkov, ktoré si predstavujú nový svet, „ako keby bol možný“.


Prednáškový cyklus a sériu workshopov pod názvom The World in Relation/Svet vo vztahu prináša počas letného semestra 2022 Ateliér vvv (Katedra intermédií, VŠVU) prostredníctvom Inštitútu zastupovania, ktorý pripravil výnimočný autorský tím zložený z kurátorky a pedagogičky, a zároveň umeleckej riaditeľky a zakladateľky BAK, basis voor actuele kunst Marie Hlavajovej (Amsterdam, Utrecht), výskumníčky a umelkyne Kristíny Országhovej (Praha, Bratislava) a umelca a pedagóga VŠVU Dávida Koroncziho.

Iniciátorom projektu je vedúci Ateliéru vvv, umelec a pedagóg Martin Piaček.


V grafike bolo použité dielo: Jeanne van Heeswijk Works, Typologies and Capacities 2004/2019, INSTALLATION WITH POTATOES AND WALL PRINTS BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht
Foto: Tom Jannsen
Grafický dizajn: Dávid Koronczi