Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry

Udalosti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.