Prednáška španielskeho dizajnéra Curra Clareta

Srdečne pozývame na prednášku španielskeho dizajnéra Curra Clareta.

 

Kde:

v priestoroch katedry dizajnu VŠVU na Drotárskej ceste 44, v miestnosti č. 308. 

 

Kedy:

14. februára 2023 o 16:00

 


 

Curro Claret

 

Je nezávislý dizajnér v oblasti navrhovania objektov, produktov, nábytku, hapeningov, stratégií a interiérového designu pre spoločnosti a inštitúcie, galérie, súkromné inštitúcie a nadácie. Bývalý profesor a kurátor množstva výstav (text viz. web SCD).

 


 

Prednáška je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA č. 008VŠVU-4/2021