KATEGORIUM II.

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy "KATEGÓRIA - KVALITA, REALITA, POPRETIE, OBMEDZENIE" (KATEGORIUM – JAKOŚĆ, REALNOŚĆ, PRZECZENIE, OGRANICZENIE) v piatok 28. apríla 2023 o 18.00 v poľskom Wałbrzychu.

Miesto konania:

 • Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej,

  • przy ul. Wysockiego 29 w Starej Kopalni w Wałbrzychu, Poľsko

Kedy:

 • Otvorenie: piatok 28. 4. 2023 o 18:00

 • Trvanie výstavy: 28. 4. - 16. 7. 2023

 


Vystavujúci:

 • Marcin Berdyszak
 • Anita Damas
 • Tomasz Drewicz
 • Jerzy Kosałka
 • Patrik Kovačovský
 • Sławomir Kuszczak
 • David Stegmann
 • Anna Szewczyk

 


Kurátor:

 • Andrzej Mazur

 


Výstava Kategória – Kvalita, realita, popretie, obmedzenie 

je ďalšou etapou projektu, ktorá odhaľuje rozsah interpretačných rozhodnutí dvanástich kategórií Immanuela Kanta, z ktorých štyri zahŕňajú osem umelcov z Poľska, Nemecka, Belgicka a Slovenska. Tentoraz sú to kvalita, realita, popretie a obmedzenie. Pozvaní umelci a umelkyne: Marcin Berdyszak, Anita Damas, Tomasz Drewicz, Jerzy Kosałka, Patrik Kovačovský, Sławomir Kuszczak, David Stegmann a Anna Szewczyk prezentujú maľby, ako aj inštalácie a sochy, pričom predpokladom projektu je odhaliť zámery umelcov a umelkýň súvisiace s nastoleným problémom.

Diela prezentované na výstave sú súhrnom individuálnych skúseností súvisiacich s kategóriou, ktorá je na jednej strane súčasťou štruktúry ľudského poznania a na druhej strane je pojmom, ktorý možno interpretovať. Prvá perspektíva si vyžaduje prísnosť s Kantovou transcendentálnou filozofiou, podľa ktorej sú kategórie (spolu s časom a priestorom) vrodené a sú nevyhnutnou podmienkou poznania. Druhý vektor sa týka skutočnosti, že každú z kategórií možno pochopiť na základe vlastných interpretácií, skúseností a úvah. Prvý spôsob určuje apodiktické pravidlo o potrebe odkazovať na filozofický systém, ktorý má univerzálnu funkciu vysvetľovania pojmu. Druhá trasa vedie priestorom, kde sa pokúšajú subjektívne vysvetliť to, čo sa zvyčajne umiestňuje na piedestál a definuje sa ako zákaz zasahovania do vnútornej istoty.

Umelci pozvaní na výstavu sa zúčastňujú v jednej, vo všetkých alebo niektorých zo štyroch vybraných kategórií. Umelecký návrh, ktorý je implikáciou pokusu o riešenie problému, sa odhaľuje v rôznych dimenziách (symbolická, emocionálna, formálna, existenciálna, kritická atď.) a výsledok reflexie odôvodňuje diela, ktoré iniciujú možnosť ďalšieho hľadania významov kategórií kvality, reality, popretia a obmedzenia. Projekt vznikol ako pokus odhaliť vzťah medzi presnosťou a skúsenosťou a stal sa tak diskusným poľom, v ktorom sa konflikt intelektuálneho determinizmu a subjektívneho voluntarizmu mení na inšpiratívny a syntetický dialóg.

(text: Andrzej Mazur)


 

Kovačovský KATEGORIUM Walbrzych - plagát