Tradícia netradične: Drevo

Prvá časť nového výstavného cyklu ÚĽUV-u Tradícia netradične predstavuje fenomén drevo v súvislostiach, v akých ho nepoznáte. Dizajn od muzeálnych zbierok cez súčasnú tvorbu s pohľadom do budúcnosti.

Galéria ÚĽUV Bratislava


Ústrednou témou ÚĽUV-u na rok 2022 sa stalo drevo, pričom bude dominovať aj v ďalších celoročných aktivitách organizácie. Filozofiou prvej materiálovej výstavy drevených predmetov je pomôcť objaviť novú energiu spolupráce majstrov výrobcov a ÚĽUV-u.

Snahou kurátorov výstavy dizajnérov Ferdinanda Chrenku a Václava Kautmana je oboznámiť verejnosť s mnohotvárnosťou dreva – ako s nami žije, mení sa a stále prekvapuje. Výstava je výberom dizajnu v troch časových rovinách: história – súčasnosť – budúcnosť, nainštalovaného v tematických kontrastoch. Celky sú usporiadané v jednotlivých miestnostiach podľa výrazných funkcií predmetov, v ktorých drevo ako materiál dominuje – nádoby, nábytok, hračky, šperky, hudobné nástroje a palice.

„Drevo ako materiál na tvorbu úžitkových predmetov ponúka nekonečné možnosti využitia, a hoc len jedna z tém súčasnej výstavy, napríklad nádoby, by ľahko obsiahla celý priestor galérie. Rozhodli sme sa však pre pestrosť pohľadu na spracovanie dreva a výber sme podmienili oblasťami, kde sa prirodzene nachádza. Citlivý divák bude mať možnosť sledovať technologickú náročnosť práce s drevom od klasických ručných foriem spracovania cez mechanizované až po digitálne,“ približujú výstavu kurátori.

Vzhľadom na veľkosť výstavného priestoru nie je možné prezentovať osobne všetkých súčasných autorov v oblasti dreva. Výber tých najvýraznejších je preto na výstave prítomný cez virtuálnu galériu majstrov ÚĽUV-u. Prechádzku galériou dizajnu drevených úžitkových predmetov sprevádzajú veľkorozmerné obrazy štruktúr dreva a atmosféru dopĺňa audiovizuálna inštalácia koncipovaná z ikonických starých filmových záberov.

Zameranie konceptu výstavy na úžitkovosť predmetov korešponduje s tradíciou. Dnes obdivované kusy starých mís či nábytku boli kedysi bežnou súčasťou domácností, len ich životnosť i vzťah ľudí k nim mali väčšiu trvácnosť ako v dnešnej dobe masívnej priemyselnej spotreby. Diela dnešných majstrov výrobcov a dizajnérov si zachovávajú trvácnosť cez svoju primárnu estetickú funkciu, hoci tvarovo sa núkajú na praktické využitie.

Vystavené predmety sú zapožičané zo zbierok Múzea ľudovej umeleckej výroby, Slovenského národného múzea – Historického múzea, Slovenskej národnej galérie, Slovenského múzea dizajnu, Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru Bratislava, Školy umeleckého priemyslu Ružomberok, Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva Kremnica, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a zo súkromných zbierok vystavujúcich dizajnérov a majstrov výrobcov.

Výstavu uvádza plagát s fotografiou drevenej misy autora Tibora Uhrína. Misa Fosília je frézovaná na jeho autorskom zariadení. Na vlnkách z jaseňa pláva malá papierová lodička. Jej obraz v drevenom mori predstavuje symbolickú cestu večného hľadania krásy dreva.

Viac informácií