Miroslav Debnár – 92xxx22 medium vitae

Retrospektívna výstava 92xxx22 medium vitae je kurátorským výberom z diel Miroslava Debnára pri príležitosti jeho životného jubilea. Zameriava sa na uplynulé tri desaťročia aktívnej tvorivej činnosti – tie predstavujú presne polovicu života autora, čo reflektuje i samotný názov výstavy.

Galéria dizajnu Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava
Otváracie hodiny: streda – nedeľa 14.00 – 18.00. Vstup voľný.


Kurátorka: Elena Farkašová
Priestorové riešenie výstavy: Miroslav Debnár, Elena Farkašová


Podstatná časť expozície je venovaná návrhom a realizáciám interiérov, ale zastúpené je tiež širšie spektrum autorovej tvorby, charakteristické presahmi do architektonického a produktového dizajnu. Nekonvenčné autorské nábytkové prvky a doplnky sú najčastejšie viazané na konkrétny interiér a konkrétneho používateľa.

Prostredníctvom vizualizácií a najmä fotodokumentácie realizovaných diel môžu návštevníci nahliadnuť nielen do verejných priestorov (kancelárie, obchodné priestory, wellness, hotely), ale i do privátnych priestorov rodinných domov a bytov. Rôznorodosť prístupu pri riešení konkrétneho priestoru doplneného o atypické prvky dodáva interiérom výnimočnosť a ukazuje možnosti navrhovania. Každý problém, ktorý autor rieši, má odlišnú charakteristiku, a teda predstavuje odlišnú výzvu, iný spôsob vnímania situácie a určuje iné správanie, inú inšpiráciu, aj výber metód. A práve tu sa naplno prejavuje autorova príznačná kreativita, hĺbavosť a (dô)vtip, ktoré sa vo výslednom riešení synergicky snúbia s jedinečným výtvarným videním, citom pre detail a s precíznosťou remeselného prevedenia.

Celkovo je predstavených 30 interiérov, ktoré vznikli v rozmedzí rokov 1992 – 2022. Okrem tematickej rôznorodosti a špecifík autorského prístupu, demonštrujú aj vývoj dobových požiadaviek a kritérií na interiér, dostupnosť i vývoj nových materiálov či technológií v danom čase.
Ďalšou osnovou líniou výstavy je práve vnímanie kontextov Debnárovej interiérovej tvorby v časovej postupnosti a historických súvislostiach. Miroslav Debnár začal pôsobiť na profesionálnej dizajnérskej scéne na začiatku deväťdesiatych rokov, v období odznievajúcej postmoderny. Toto turbulentné obdobie bolo charakteristické práve prebiehajúcou zmenou politického a hospodárskeho systému, kedy vznikal trh. Transformácia sociálno-ekonomických aj kultúrnych vzťahov a celý rad ďalších faktorov ovplyvnili tiež vývoj v oblasti interiérového dizajnu a determinovali jeho vtedajšie možnosti v slovenskom kontexte. Výstava teda poskytuje návštevníkovi aj obraz situácie z nedávnej minulosti. Sprostredkúva pocit a ducha doby, zároveň podchycuje súčasnosť, ktorá vychádza z tohto kontinua.

Miroslav Debnár (nar. 13. 6. 1962 v Lučenci) je absolventom dizajnu na SUPŠ v Kremnici (1981) a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1992). Na slovenskej dizajnérskej scéne je známy svojou dlhodobou orientáciou na tvorbu interiérov a bohatým portfóliom realizácií komerčných a bytových priestorov, rodinných domov, ako aj občianskych stavieb. Jeho interiéry vynikajú jedinečnou atmosférou, užívateľským komfortom a zároveň poskytujú prekvapivé výtvarné momenty a množstvo detailov vycibrených do dokonalosti. Taktiež sa venuje produktovému a experimentálnemu dizajnu. Svoju tvorbu prezentoval na viacerých autorských a kolektívnych výstavách na Slovensku (Lučenec, Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Spišská n/Ves) aj v zahraničí (Osaka, Tokio, Saint-Étienne, Ľubľana, Viedeň, Praha).

Viaceré jeho realizácie boli zaradené do reprezentatívnej výberovej kolekcie slovenského interiérového dizajnu INTERIOR.SK.05/07 s INTERIOR.SK.08/10.

Skúsenosti z aktívnej dizajnérskej činnosti tiež odovzdáva nastupujúcej generácii. Od roku 1992 pôsobí ako pedagóg a docent (2005) na VŠVU v Bratislave, kde v súčasnosti vedie Katedru dizajnu (2002) a Ateliér interiérového dizajnu (2018).

Miroslav Debnár žije a tvorí v Bratislave.


Organizátori:
Galéria dizajnu Satelit
Slovenské centrum dizajnu

Generálny reklamný partner SCD: J&T Banka
Hlavný mediálny partner SCD: Designum  
Podpora: MKSR
Hlavný partner SCD: Antalis
Mediálni partneri SCD: Artplan, Citylife, obchodnaulica.sk, kamdomesta.sk