Leo Čellár - Od minulosti po súčasnosť

Prednáška dizajnéra firmy JAVORINA

ONLINE cez TEAMS

info:


Prednáška sa koná v rámci projektu KEGA