Vybrali sme prvú rezidentku do Paríža!

S radosťou oznamujeme výsledky prvej otvorenej výzvy na umeleckú alebo výskumnú rezidenciu do Cité internationale des arts v Paríži. V dvojkolovom výberovom konaní komisie na VŠVU a Cité vybrali tohtoročnú absolventku Katedry intermédií Jelisavetu Rapaić.

Tento rok ukončila Jelisaveta Rapaić magisterské štúdium na Katedre intermédií v Ateliéri vvv (Martin Piaček, Dávid Koronczi) diplomovou prácou „SAFE HAVEN (not so) Safe Interactions“. Bakalárske štúdium textilného dizajnu absolvovala na Univerzite umení v Belehrade, na Fakulte úžitkového umenia. Okrem aktívnej výtvarnej praxe je Jelisaveta aj kultúrna pracovníčka. V posledných rokoch získala skúsenosti z práce v zákulisí kultúrnych organizácií, najmä v oblasti projektového manažmentu, produkcie a nových prístupov k vzdelávaniu. Jej umelecká tvorba pokrýva médiá ako video, inštalácia, performance a témy týkajúce sa učenia, sociálnych kontextov, práce a terapie. Jelisaveta sa vidí ako tvorkyňa rôznych príležitostí a priestorov pre interakcie, ktoré by sa inak nemuseli stať.

Jelisaveta Rapaić
Jelisaveta Rapaić.
Jelisaveta Rapaić
Jelisaveta Rapaić.
Jelisaveta Rapaić
Jelisaveta Rapaić.
Jelisaveta Rapaić
Jelisaveta Rapaić.
Jelisaveta Rapaić
Jelisaveta Rapaić.
Jelisaveta Rapaić
Jelisaveta Rapaić.

O svojej tvorbe Jelisaveta hovorí:

„Moja prax mala nomádsky pop-up charakter, konkrétnejšie projekt SAFE HAVEN, ktorý je zastrešujúcim pojmom pre viacero pod-projektov, ktoré vznikli popri záujme o témy starostlivosti, terapie, učenia, vkusu, práce a ktoré boli vedené na základe nepeňažnej výmeny a hodnoty vo forme kaderníctva. Nedávno som sa ponorila hlbšie do skúmania konceptov bezpečnosti, mechanizmov zvládania, populárnej psychológie a skrytých napätí, obáv a hraníc nepohodlia, s ktorými sa človek stretáva, keď je konfrontovaný so súčasnými burácajúcimi naliehavosťami a krízou. Vo svojej praxi neberiem úlohu učiteľky, ale sociologičky skúmajúcej reakcie, interakcie, príčiny a výsledky určitých činností; neformálnej voyeurky a tvorkyne príležitostí. Môžem povedať, že moja prax je založená na a obohatená o mobilitu a vystavenie sa rôznym/novým príbehom, okolnostiam a krajinám.“

Do otvorenej výzvy sa prihlásilo desať absolventiek a absolventov, z ktorých do druhého kola komisia na VŠVU (v zložení: Bohunka Koklesová, Marcel Benčík, Beáta Jablonská, Daniel Grúň, Monika Mitášová, Barbora Komarová a Lucia Gregorová Stach) vybrala troch kandidátov. V druhom kole komisia v Cité  (Vincent Gonzalvez – riaditeľ oddelenia rezidencií, Souraya Kessaria – Program rezidencií a partnerstiev) ocenila vysokú kvalitu všetkých zaslaných prihlášok, no v tvorbe a zaslanom rezidenčom projekte Jelisavety ich zaujali najmä tieto tri aspekty:

  • Jej predmet výskumu je v súlade s aktuálnym programom podujatí a výstav Cité (systém starostlivosti) a veríme, že by z neho mohla mať veľký prospech;
  • Jej potenciál pre možnú interakciu s inými rezidentkami a rezidentmi je dosť vysoký a počet kurátorov/iek a výtvarných umelcov/umelkýň, ktorí sú v súčasnosti v Cité prítomní, by mohol veľmi podporiť jej súčasnú reflexiu - zdá sa, že je veľmi dobre informovaná o atmosfére a procese vývoja Cite;
  • Jej prax a portfólio sú zaujímavé a kvalitné.

Tvorbu Jelisavety Rapaić si môžete pozrieť tu: https://www.instagram.com/jelisalveta/

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave nadviazala so Cité internationale des arts v Paríži dlhodobú spoluprácu, v rámci ktorej bude zo Slovenska niekoľkokrát do roka vysielať umelkyne/umelcov, dizajnérky/dizajnérov, architektky/architektov či teoretičky/teoretikov. Budúci rok by mala VŠVU vypísať ďalšie dve otvorené výzvy. Pozývame teda všetkých našich absolventov a absolventky, doktorandov a doktorandky, aby sledovali náš web a sociálne siete, kde aktuálnu otvorenú výzvu včas uverejníme.


Partneri:

Slovenská ambasáda v Paríži
Slovenský inštitút v Paríži
Cité internationale des arts Paris

Generálny partner VŠVU:

Tatra banka