Otvorená výzva na rezidenciu do Paríža

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave vyhlasuje prvú otvorenú výzvu na predkladanie prihlášok na umeleckú alebo výskumnú rezidenciu do Cité internationale des Arts v Paríži. Výzva je určená pre doktorandky a doktorandov, absolventky a absolventov VŠVU rôznych zameraní - od výtvarného a úžitkového umenia, architektúry, dizajnu či reštaurovania, až po teoretické odbory.

Vďaka spolupráci VŠVU s partnermi v Paríži už tento rok môže prvý rezident alebo rezidentka vycestovať na trojmesačný umelecký či výskumný pobyt do medzinárodného centra Cité internationale des Arts v Paríži. Rezidencia sa uskutoční od októbra do decembra 2021. Rezident/ka získa finančný príspevok na pokrytie nevyhnutných životných potrieb, pričom náklady na prenájom ateliéru, sprievodné poplatky a služby Cité budú taktiež pokryté v plnej miere. Po ukončení rezidencie sa rezident/ka bude prezentovať svojou tvorbou a výsledkami pobytu na výstave v Galérii Medium.

Podmienkou výberu je okrem zaslanej prihlášky a príloh už ukončené štúdium alebo práve prebiehajúce doktorandské štúdium na VŠVU. Vek a výtvarná technika nie sú rozhodujúce - do otvorenej výzvy sa môžu prihlásiť výtvarní umelci/kyne, dizajnéri/ky, ako aj architekti/tky i reštaurátori/ky, tiež teoretici/teoretičky všetkých vekových kategórií.

V prípade záujmu je žiadateľka alebo žiadateľ povinný do 12. 9. zaslať nasledujúce dokumenty na adresu cite@vsvu.sk:

  • Prihláška (na stiahnutie na webe)
  • Projekt rezidencie a motivačný list (max. 1 NS)
  • Štruktúrovaný životopis
  • Portfólio
  •  Artist statement (voliteľné)
  • Odporúčací list s dôrazom na kvality uchádzačky/uchádzača. List musí napísať osoba z externého prostredia VŠVU. (max. 1 NS)

Výberové konanie prebehne na základe podaných žiadostí a bude dvojkolové. Prvé kolo prebehne na VŠVU v rámci komisie zloženej z interných a externých členov a členiek. Druhé kolo bude prebiehať v rámci Cité internationale des Arts v Paríži.

V prípade otázok nás kontaktujte na cite@vsvu.sk.


Partneri:
Slovenská ambasáda v Paríži
Slovenský inštitút v Paríži
Cité internationale des arts Paris

Generálny partner VŠVU: Tatra banka