Otvorená výzva na rezidenciu do Paríža - už len do konca tohto týždňa

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave vyhlasuje ďalšiu otvorenú výzvu na predkladanie prihlášok na umeleckú alebo výskumnú rezidenciu do Cité internationale des arts v Paríži. Výzva je určená pre doktorandky a doktorandov, absolventky a absolventov VŠVU bez vekového a mediálneho obmedzenia. Uzávierka prihlášok je 20. novembra 2022.

Vďaka spolupráci s partnermi v Paríži môže Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave znova vyslať ďalšiu rezidentku alebo rezidenta na trojmesačný umelecký či výskumný pobyt do medzinárodného centra Cité internationale des arts v Paríži. Rezidencia sa uskutoční od začiatku januára do konca marca 2023. Rezident/ka získa finančný príspevok na pokrytie nevyhnutných životných potrieb, pričom náklady na prenájom ateliéru, sprievodné poplatky a ostatné služby poskytované Cité budú taktiež pokryté v plnej miere. Po ukončení rezidencie sa rezident/ka bude prezentovať svojou tvorbou a výsledkami pobytu na výstave v Galérii Medium.

Okrem zaslanej prihlášky a príloh je podmienkou výberu ukončené štúdium alebo práve prebiehajúce doktorandské štúdium na VŠVU. Vek a výtvarná technika nie sú rozhodujúce - do otvorenej výzvy sa môžu prihlásiť autori a autorky z oblasti výtvarného umenia, dizajnu, ako aj architektúry, reštaurovania i teórie všetkých vekových kategórií.

V prípade záujmu je potrebné do 20. 11. 2022 zaslať nasledujúce dokumenty v anglickom jazyku na adresu cite@vsvu.sk:

  • Prihláška (na stiahnutie na webe)
  • Projekt rezidencie a motivačný list (max. 1 NS)
  • Portfólio
  • Odporúčací list s dôrazom na kvality uchádzačky/uchádzača. List musí napísať osoba z externého prostredia VŠVU. (max. 1 NS)
  • Artist statement (voliteľné)

Výberové konanie prebieha na základe podaných žiadostí a je dvojkolové. Prvé kolo sa uskutoční na VŠVU v rámci komisie zloženej z interných a externých členov a členiek. Druhé kolo prebehne v rámci Cité internationale des arts v Paríži.

V prípade otázok nás kontaktujte na .


Partneri:

Slovenský inštitút v Paríži
Cité internationale des arts

 

Generálny partner VŠVU: Tatra banka

Tatrabanka-logo