Nový rezident VŠVU cestuje do Paríža

Na začiatku nového roka vysiela VŠVU na rezidenciu do Cité internationale des arts v Paríži ďalšieho rezidenta Martina Toldyho. V poradí už druhý umelec bude mať možnosť stráviť tri mesiace v medzinárodnom centre rezidencií a pracovať na svojich umeleckých projektoch.

Martin Toldy absolvoval VŠVU v ateliéri vvv (vizuálne, verbálne, verejné) pod vedením Martina Piačeka a Dávida Koroncziho v roku 2019 diplomovou prácou na tému Polia a role na našej scéne. Počas jeho štúdia na VŠVU sa však v tomto ateliéri vystriedalo niekoľko vedúcich, u ktorých študoval (Anna Daučíková, Szabolc KissPál, Nóra Ružičková).

Od roku 2013 sa v podstate neustále pohybuje v oblasti intermediálnej tvorby na akademickej pôde (najdlhšie pod vedením Nory Ružičkovej), ktorá je najbližšie k jeho spôsobu vyjadrovania cez médium umenia. Zaujíma ho predovšetkým psychológia vzťahu umelca, diváka a priestoru, v ktorom sa stretávajú ich komunikácie, ako aj možnosti „psychologizácie“ priestoru ako takého (v súvislosti s udalosťou, časom, vnímaním), ako aj aspekty hry, simulácie, participácie a interakcie.

Je zakladateľom a aktívnym členom performatívnej skupiny Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje (MAPSN)

Martin o svojej tvorbe hovorí:
“Zaujíma ma tvorba ako proces, reflektujúci postoj k umeniu pomocou nástrojov aktivistickej avantgardy a skúmanie sveta čisto umeleckými prostriedkami. Mojou osobnou motiváciou je tematizácia slobody individuálnej tvorby, avšak priamo v závislosti od akceptácie prostredia, analýzy sociálnych vzťahov a interdisciplinárnej spolupráce. Nesnažím sa opísať alebo definitívne vysvetľovať, čo je to pojem tvorivej slobody, ale rád by som skúmal a kriticky pristupoval k umeleckým projektom, akoby sa stali súčasťou experimentu skúmajúceho umelecké významy a správanie, ako aj umelecké „vstupy“ a „výstupy“, ktoré nás dennodenne obklopujú a ktoré spoluvytvárame.

Chcel by som nadviazať na súčasný výskum podmienok a rámcov, ktoré spoluvytvárajú umelecký aparát, ako aj psychoanalytické pozadie výstupov súčasného výtvarného umenia. Ide o reflexiu procesu umeleckej dramatizácie rolí a ich tvorivého postihnutia – popierania ich funkcie. Zaoberám sa skúmaním a odchyľovaním rituálov a noriem, ktoré sú vlastné umeleckému prostrediu – štruktúrujú ho a hierarchizujú.”

Altruizmus
Martin Toldy: Altruizmus.
Eden haunted version
Martin Toldy: Eden haunted version.
Školsé fotenie 2019
Martin Toldy: Školsé fotenie 2019.
Slovak Actor
Martin Toldy: Slovak Actor.
Video
Martin Toldy: Video.
Diplomovka
Martin Toldy: Diplomovka.
Slepá škvrna
Martin Toldy: Slepá škvrna.

Viac o jeho tvorbe nájdete na martintoldy.myportfolio.com.

Martin Toldy bol nominovaný porotou VŠVU a následne vybraný komisiou v Cité des internationale arts ešte v rámci prvej otvorenej výzvy, ktorú sme na VŠVU vyhlásili minulý rok. Ďalší open call na rezidenciu, ktorá prebehne od marca do júna 2022, bude spustený čoskoro, sledujte teda naše sociálne siete!

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave nadviazala so Cité internationale des arts v Paríži dlhodobú spoluprácu, v rámci ktorej bude zo Slovenska niekoľkokrát do roka vysielať umelkyne/umelcov, dizajnérky/dizajnérov, architektky/architektov či teoretičky/teoretikov. Budúci rok by mala VŠVU vypísať ďalšie dve otvorené výzvy. Pozývame teda všetkých našich absolventov a absolventky, doktorandov a doktorandky, aby sledovali náš web a sociálne siete, kde aktuálnu otvorenú výzvu včas uverejníme.

Partneri:
Slovenská ambasáda v Paríži
Slovenský inštitút v Paríži
Cité internationale des arts Paris


Projekt podporený Nadáciou Tatra banky.

Nadácia Tatrabanky – logo