Dana Tomečková cestuje na rezidenciu do Paríža

V poradí už tretia absolventka VŠVU vycestuje na umeleckú rezidenciu do Cité internationale des arts v Paríži. Počas troch mesiacov bude mať možnosť tvoriť a pokračovať vo svojom výskume vzťahu objektov a priestoru.

Dana Tomečková (*1986, Bratislava) absolvovala Ateliér S+M+L_XL - Kov a šperk (prof. Karol Weisslechner) na Katedre úžitkového umenia VŠVU. Ročný študijný pobyt strávila na Národnej akadémii umení v nórskom Osle (prof. Jorge Manilla Navarrete). Tomečková pracuje predovšetkým s objektom, inštaláciou alebo charakterom miesta. Vytvára efemérne situácie, ktoré je ťažko zachytiť, ale ľahko cítiť, vníma priestor a jeho vzťah k telu. Základom jej umeleckej stratégie je fascinácia nestabilnou povahou reality, jej nepolapiteľnosťou, na ktorú autorka reaguje vytrvalosťou a pomalosťou. Zámerne sa vzdáva absolútnej kontroly nad materiálom a nad procesom tvorby diela.

Object for OK - XII. Triennale of small object and drawings, Banská Štiavnica, SK
Dana Tomečková: Object for OK - XII. Triennale of small object and drawings, Banská Štiavnica, SK.
Footnotes on Temporary Matter, Foto Ivan Kalev
Dana Tomečková: Footnotes on Temporary Matter, Foto Ivan Kalev.
1+1+1+1=1
Dana Tomečková: 1+1+1+1=1.

Na rezidencii v Paríži plánuje ďalej rozvíjať svoj umelecký výskum: „Pracujem s myšlienkou predmetov ako trvalých udalostí. Obývajú priestor rovnako ako my. Hľadám možnosti vzájomnej komunikácie a interakcie s nimi, spôsoby dotyku, ktoré zohľadňujú ich trvanie, citlivosť a životnosť. S predmetmi hľadám vzájomný dych a tempo, snažím sa ich a ich kvality rozvinúť.

Počas rezidencie v Cité internationale des arts v Paríži sa chcem zamerať na prepojenie medzi objektom a performance. Plánujem pracovať s objektmi z materiálov založených na čase v časovom zážitku (performance). Mojím cieľom je prehĺbiť svoj umelecký výskum, experimentovať s farebným pigmentom a spolupracovať s miestnymi performermi. Výsledkom rezidencie by bol performatívny formát o pomalom živote predmetov, hmoty, nás a väzieb vo vnútri.“

Tvorbu Dany Tomečkovej si môžete pozrieť na www.danatomeckova.com.

Do druhej otvorenej výzvy sa prihlásilo osem absolventiek a absolventov VŠVU, z ktorých do druhého kola komisia na VŠVU (v zložení: Marcel Benčík, Bohunka Koklesová, Beáta Jablonská, Naďa Kančevová, Barbora Komarová a Lucia Gregorová Stach) vybrala tri kandidátky. V druhom kole si komisia v Cité  (Vincent Gonzalvez – riaditeľ oddelenia rezidencií, Souraya Kessaria – Program rezidencií a partnerstiev) zvolila Danu Tomečkovú: „... keďže sa zdá, že má jasný zámer rezidencie a veríme, že v rámci jej výskumu objektu/performance by mohla nájsť určité odpovede a pokrok pri stretnutí s ostatnými rezidentmi v Cité.“
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave nadviazala so Cité internationale des arts v Paríži dlhodobú spoluprácu, v rámci ktorej bude zo Slovenska niekoľkokrát do roka vysielať umelkyne/umelcov, dizajnérky/dizajnérov, architektky/architektov či teoretičky/teoretikov. V roku 2023 by mala VŠVU vypísať ďalšie otvorené výzvy. Pozývame teda všetkých našich absolventov a absolventky, doktorandov a doktorandky, aby sledovali náš web a sociálne siete, kde aktuálnu otvorenú výzvu včas uverejníme.

Partneri:
Slovenská ambasáda v Paríži
Slovenský inštitút v Paríži
Cité internationale des arts Paris


Projekt podporený Nadáciou Tatra banky.

Nadácia Tatrabanky – logo