Workshop: 3D ihla. Modelácia trojrozmerných objektov a vizualizácia textilných štruktúr v 3D programoch

Na VŠVU v spolupráci s FAD STU sa koná zaujímavý workshop modelovania a vizualizácie textilných štruktúr v 3D programoch. Kapacita je plne obsadená.


Kedy: 19./ 23. február 2024

 


O podujatí:

 


doc. Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.

bol na výskumnom pobyte na Columbia University, New York, USA. Je autorom monografie Digitálna architektúra. V súčasnosti pôsobí ako docent na Fakulte architektúry a Dizajnu, Slovenskej technickej univerzity, vedúci ateliéru Data[LAB]. V praxi sa venuje tvorbe na rozmedzí architektúry a dizajnu vo firmách SUA a Poolwalk ako autor viacerých realizácií.

Ing. arch. Alexander Kupko

absolvoval Fakultu architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v roku 2020. V súčasnosti je doktorandom na Fakulte architektúry a dizajnu. Učí na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry a v štúdiu Data[LAB]. Zameriava sa na parametrický dizajn, digitálnu fabrikáciu, rozšírenú realitu a 3D modelovanie. Jeho doktorandské štúdium je zamerané na vzdelávanie a intuitívne využívanie výpočtových nástrojov v tvorivom procese. Pôsobí tiež v štúdiu pre svetelný a digitálny dizajn CTRL_space.

 


3D Ihla FAD STU 0222024