Textile Spy

Päť renomovaných textilných výtvarníkov nám umožní nazrieť do svojich ateliérov a predstaví nám svoju tvorbu.

Konferencia bude prebiehať online, prostredníctvom platformy Microsoft Teams (skupina Textile spy)


16. 2. 2020, 14.00
Mária Hromadová a Zuzana Hromadová z ČR

18. 2. 2020, 14.00
Raija Jokinen z Fínska, 

23. 2. 2020, 14.00
Kristina Daukintyté Aas z Nórska

25. 2. 2020, 14.00
Jozef Bajus z USA


Prednášky sa konajú v rámci projektu KEGA – Myslieť globálne, tvoriť lokálne, projekt č. 007VŠVU-4/2020,
pripravil ateliér Textilnej tvorby v priestore, ON LINE konferenciu s názvom TEXTILE SPY.