Kresba v textile – workshop

Ateliér Textilná tvorba v priestore organizuje workshop vedený fínskou výtvarníčkou Raijou Jokinen.

Workshop s názvom Kresba v textile bude vedený online aj prezenčne.

Uskutoční sa v termínoch:

  • 14., 19., 21. 10. 2021 – v online forme
  • 26., 27. 10. 2021 – prezenčne.

Workshop je realizovaný z finančných prostriedkov KEGA v rámci projektu Myslieť globálne, tvoriť lokálne