Atsuko Sasaki – Od Vlákna k 3D objektu

Japonská umelkyňa predstaví vlatné kreatívne metódy tvorby, v rozsahu od textilného dizajnu až po priestorové inštalácie.

Prednáška bude v japonskom jazyku so slovenským prekladom na aplikácii ZOOM.

Link na pripojenie bude zverejnený tesne pred prednáškou. V prípade záujmu o účasť na prednáške nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu


Práca Atsuko Sasaki presahuje bežné rámce historickej techniky plstenia, vytvára jedinečné diela v dokonalej forme.

Prednášku pripravil Ateliér textilnej tvorby v priestore s podporou KEGA Projekt č. 007VŠVU-4/2020