Uznávanie dokladov

Informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou

Na stiahnutie

Web link na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s detailnými informáciami o postupe uznávania dokladov:

https://www.minedu.sk