Legálny pobyt

Pre pracovný alebo študijný pobyt je rozhodujúce, či krajina, z ktorej prichádzate, je členom Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru/Švajčiarska, alebo ide o tretiu krajinu.

Sieť EURAXESS Slovensko a tento portál poskytujú podporu a praktické informácie o možnostiach financovania, vízach, podmienkach vstupu, daniach, sociálnom zabezpečení a každodennom živote na Slovensku.

Viac informácií o vstupných podmienkach a vízach nájdete na https://www.euraxess.sk