Prvé partnerstvo v logu VŠVU! Osloboďme národné parky

VŠVU v Bratislave vyjadruje plnú podporu záchrane národných parkov. Tá by mala smerovať k zastaveniu intenzívnej ťažby dreva a výraznej redukcii výstavby a poľovania v nich

Logo kampane

VŠVU v Bratislave vyjadruje plnú podporu záchrane národných parkov. Tá by mala smerovať k zastaveniu intenzívnej ťažby dreva a výraznej redukcii výstavby a poľovania v nich.

Ilustračný obrázok ku kampani

Slovensko je malá krajina, ale výnimočná prekrásnou prírodou a širokou biodiverzitou. Národné parky patria k nášmu najvzácnejšiemu prírodnému bohatstvu a ich ochrana by mala byť nadradená hospodárskym záujmom. Plne sa stotožňujeme so znením Petície za reformu národných parkov a systémové zmeny v ochrane prírody na Slovensku.

Tento boj nie je len bojom za oslobodenie národných parkov od ich každodenne prebiehajúcej devastácie. Ide aj o upriamenie pozornosti k mladým ľuďom, ktorí do svojho života vstupujú s nie ľahkou perspektívou budúcej existencie. Našou úlohou je vytvoriť im podmienky na to, aby dokázali zmeniť myslenie ľudí, aby dokázali nastaviť budúce spoločenstvá v prospech ekologického spôsobu uvažovania. Takéto nastavenie by sa malo premietnuť do všetkých súčastí ľudského konania.

Prosím podporte petíciu Osloboďme národné parky a zdieľajte túto podporu všade, kde sa len dá.

https://oslobodme.sk
https://www.mysmeles.sk
http://www.oz-prales.com
https://broz.sk/
http://www.vtaky.sk/