PR oddelenie

Oddelenie pre styk s verejnosťou

S čím ma môžete osloviť:

  • Kontakty v rámci školy, kontakty na médiá a partnerov školy.
  • Komunikácia s verejnosťou a médiami.
  • Alumni program VŠVU
  • Archivácia informačných a prezentačných materiálov.