Výskumné a umelecké pobyty

Výskumné a umelecké pobyty na popredných vzdelávacích alebo iných inštitúciách v zahraničí.

Akademickí pracovníci majú možnosť zúčastniť sa výskumného alebo umeleckého pobytu na popredných vzdelávacích alebo iných inštitúciách v zahraničí. O finančné zabezpečenie pobytu sa možno uchádzať v rôznych štipendijných a grantových programoch, či v nadáciách a podporných organizáciách. Niekoľko programov a fondov administratívne zabezpečuje Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA), ktorá zároveň sprostredkováva informácie aj o ďalších možnostiach finančnej podpory mobility, ako napríklad štipendiách zahraničných vlád alebo štipendiách na základe dohôd o vedeckej spolupráci. Finančné príspevky poskytujú aj viaceré slovenské a zahraničné nadácie.

Podrobnejšie informácie získate na www.saia.sk