Konzultácie – Katedra fotografie a nových médií

Termíny a kontakty

Konzultácie sa konajú osobne, prípadne podľa dohody on-line. 

V prípade záujmu o štúdium fotografie na našej katedre, Vám ponúkame priame konzultácie. Prebiehajú osobne na Katedre fotografie a nových médií (utorky a štvrtky 13,00 - 16,00, od 31.10. do 20.11., Drotárska cesta č. 44, miestnosť 323), prípadne on-line, podľa predchádzajúcej dohody.

Budeme radi keď sa s Vami porozprávame o Vašich portfóliách, fotografiách a odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa prijímacieho pohovoru a štúdia na Katedre fotografie a nových médií. V prípade záujmu o štúdium, kontaktujte pedagógov. Tiež odporúčame uchádzačom sledovať aj katedrový FB profil ako aj instagramový účet katedry, na ktorých sa dozviete viac o nás.

Adresy: 

 

Kontakty na pedagógov:

E-mail:

Doktorandky:

Mgr. art. Ema Gejdoš Lančaričová

Mgr. art. Tatiana Takáčová

Mgr. art. Kvet Nguyen

Mgr. art. Kristína Ligačová

 

Ak máte záujem o konzultácie k prijímacím pohovorom ozvite sa nám.

Suma za jednu konzultáciu v trvaní 30 minút: 10,00 € (vrátane platnej DPH).

Poplatok za konzultácie pre uchádzačov o štúdium je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

  • číslo účtu: 7000077739/8180
  • IBAN:SK59 8180 0000 0070 0007 7739
  • SWIFT: SPSRSKBAXXX
  • variabilný symbol: 307

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

  • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
  • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
  • SWIFT: SPSRSKBAXXX
  • IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 7739
  • Účel platby: variabilný symbol 307

Doklad o úhrade je potrebné priniesť pedagógovi na konzultáciu alebo poslať e-mailom pedagógovi.