Klasické a súčasné podoby technologických postupov v maľbe a ich chyby

Séria videodokumentov, ktoré podávajú komplexné informácie o  postupoch práce v rôznych maliarskych technikách: akryl, akvarel, tempera, enkaustika, olej, gvaš, sprej paint, farba v spreji, grafiti, fixy na rôznych bázach (alkohol, akryl, flourescentne, metalické)

Klasické technologické postupy maľby

Klasické a súčasné podoby technologických postupov v maľbe a ich chyby – Klasické technologické postupy maľby

Súčasné technologické postupy maľby

Klasické a súčasné podoby technologických postupov v maľbe a ich chyby – Súčasné technologické postupy maľby

Autorské prístupy a chyby v maliarskej praxi

Klasické a súčasné podoby technologických postupov v maľbe a ich chyby – Autorské prístupy a chyby v maliarskej praxi

Autorka projektu:

Mgr. art. Michaela Rázusová Nociarová, ArtD.

Projekt (č. 013VŠVU-4/2012) bol financovaný z grantu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.