Štatistiky (ÚPSVaR)

Nezamestnanosť – absolventi – štatistiky. Vývoj nezamestnanosti absolventov škôl a mladistvých v prehľadných tabuľkách podľa rokov.

Kancelária pre kvalitu v rámci hodnotenia uplatniteľnosti absolventov študijného programu monitoruje štatistické informácie z úradov práce. Štatistiky o vývoji nezamestnanosti absolventov škôl a mladistvých spracúva a zverejňuje v prehľadných tabuľkách Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) na svojom webovom sídle za príslušný kalendárny rok. Vyberáme z nich tabuľky s informáciami o absolventských štatistikách o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie – absolventov vysokých škôl za roky 2015 – 2022.

Na stiahnutie