Dočasná akreditačná rada VŠVU

Dočasná akreditačná rada Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave je orgánom VŠVU, ktorý je v zmysle štandardov kvality vzdelávania nezávislou štruktúrou vnútorného systému VŠVU.

Predseda Dočasnej akreditačnej rady VŠVU:

  • prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

Členovia Dočasnej akreditačnej rady VŠVU:

  • doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD. (UK v BA)
  • PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. (SNG, BA)
  • Mgr. Dušan Buran, Dr. phil. (SNG, BA)
  • Mgr. Katarína Trnovská, ArtD. (GMB, BA)
  • Mgr. Jen Kratochvil (Kunsthalle, BA)
  • doc. Mgr. art. Robert Makar, ArtD. (VŠVU v BA)
  • doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová (VŠVU v BA)
  • Mgr. art. Michal Huba (VŠVU v BA)

Dokumety Dočasnej akreditačnej rady