O galérii

Galéria MEDIUM bola založená 8. januára 1991 ako súčasť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. MEDIUM plní nie len tradičnú funkciu galérie (s výstavnou plochou 173 m2), ale funguje aj ako komunikačný priestor VŠVU s presahmi mimo školu. Výstavné aktivity tvoria súčasť a zároveň nadstavbu koncepcie umelecko-pedagogického procesu. Sú zamerané na všetky aktuálne polohy umenia, v súlade so širokým spektrom študijných odborov školy.

Exteriér
Exteriér, 2016.
Pôdorys galérie
Pôdorys galérie, 2017.
Miestnosť č. 4
Miestnosť č. 4, 2017.
Autor média: Jakub Julény.
Miestnosť č. 4
Miestnosť č. 4, 2017.
Autor média: Jakub Julény.
Miestnosť č. 3
Miestnosť č. 3, 2017.
Autor média: Jakub Julény.
Miestnosť č. 3
Miestnosť č. 3, 2017.
Autor média: Jakub Julény.
Miestnosť č. 3
Miestnosť č. 3, 2017.
Autor média: Jakub Julény.
Miestnosť č. 3
Miestnosť č. 3, 2017.
Autor média: Jakub Julény.
Miestnosť č. 3 / 2
Miestnosť č. 3 / 2, 2017.
Autor média: Jakub Julény.
Miestnosť č. 2
Miestnosť č. 2, 2017.
Autor média: Jakub Julény.
Miestnosť č. 2 / 5
Miestnosť č. 2 / 5, 2017.
Autor média: Jakub Julény.
Miestnosť č. 6
Miestnosť č. 6, 2017.
Autor média: Jakub Julény.
Miestnosť č. 6
Miestnosť č. 6, 2017.
Autor média: Jakub Julény.
Miestnosť č. 6
Miestnosť č. 6, 2017.
Autor média: Jakub Julény.
Miestnosť č. 6
Miestnosť č. 6, 2017.
Autor média: Jakub Julény.

Kvalitu programu zaručuje Galerijná rada (menovaná na 2 roky) zložená z troch zástupcov školy, vedúcej galérie a jedného externého člena, ktorí vyberajú z prihlásených projektov. Výber výstavných projektov sa koná raz ročne (v októbri). Hlavným kritériom pre ich schválenie a realizáciu je kvalita, so snahou o zachovanie rovnováhy medzi prezentáciou študentiek, študentov, pedagogičiek a pedagógov školy príp. partnerských škôl, kurátorskými koncepciami a výstavami etablovaných umelkýň a umelcov z domáceho i zahraničného prostredia.
 

Galerijná rada (pre obdobie 2022 – 2023):

 • doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD. 
 • Mgr. Mira Keratová, PhD.
 • Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD. 
 • Mgr. art. Maja Štefančíková, ArtD. (2022)
 • Miroslava Urbanová, MA 
 • Mgr. art. Peter Barényi, ArtD. (2023)

História vedenia Galérie MEDIUM:

 • 2021 – Miroslava Urbanová
 • 2020 – 2021 – Zuzana Lapitková
 • 2019 – 2020 – Lucia Gašparovičová
 • 2017 – 2019 – Jana Kapelová
 • 2009 – 2017 – Silvia L. Čúzyová
 • 2005 – 2008 – Roman Popelár
  (asistentky: Jaroslava Ivanová, Daniela Kyselá)
 • 2001 – 2005 – Erika Trnková
  (asistentky: Katarína Latečková, Miroslava Lacková)
 • 1995 – 2000 – Simona Hudecová
  (asistenti: Alena Rochová, Patrik Kovačovský)
 • 1991 – 1995 – Jana Partlová
  (asistenti: Ján Vosičák, Alena Rochová)

Kontakt

Galéria Medium

Adresa
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
Úradné hodiny
Utorok
12:00 – 19:00
Streda
10:00 – 17:00
Štvrtok
12:00 – 19:00
Piatok
10:00 – 17:00
Sobota
10:00 – 17:00
Nedeľa
10:00 – 17:00
Telefón
+421 2 5942 8570
Mapa
Mapa

Pracovníci

Judita Mojžišová
Kustódka

Jakub Užovič
Technický asistent a kustód

Na stiahnutie