Anketa pre študujúcich VŠVU o kvalite vzdelávania

Akademický rok 2022/23

Za Akademický rok 2022/23


Vážené študentky a študenti VŠVU,

 

Pre budovanie našej školy ako progresívnej vzdelávacej inštitúcie, ako etického a spravodlivého priestoru, kde štúdium bude pre Vás efektívne, prínosné a príjemné, potrebujeme Vašu pomoc!

Študentská anketa je preto už niekoľko rokov dôležitou platformou, ktorá nám pomáha sa zlepšovať. Je jednou z možností, kde sa môžete priamo vyjadriť.

Výsledky starších ankiet

 


Tohtoročná anketa bola otvorená od 19. mája do 31. júla 2023

Spracúvame ju priebežne a veríme, že na začiatku Zimného semestra si vypočujete aj jej verejné vyhodnotenie.

Anketa sa presunula mimo AIS, je viac user friendly, je úplne anonymná. Z prístupového linku nie je možné rozpoznať respondenta.

 


Prístupový link k Ankete

  • Dňa 7.7.2023 sme opäť rozoslali prístupový link na školské emailové adresy z adresy jancarik@vsvu.sk.
  • Zároveň sme link na anketu vložili do "rýchlych správ" v AIS, kde ho po prihlásení v študentskom zobrazení ľahko nájdete (viď obrázok)
AIS anketa printscreen
  • Radi by sme zdôraznili, že ide jednoducho o webový odkaz, to znamená, že aj keď je v AIS aj tak nám to nič nepovie o tom kto do Ankety pristúpil a kto nie.

 

Ďakujeme Vám, že nám pomáhate zlepšovať našu školu!

 


Studentska anketa o kvalite vzdelavania banner