Ateliér textilného dizajnu

Andrea Ševčíková – Dezén
Lenka Soukalová – Žakárová tkanina (Kolovrat Chynov)
Andrea Zendeková – Žakárová tkanina (Kolovrat Chynov)
Anna Kasanová – Dezén
Anna Kasanová – Spolupráca s firmou Novesta
Juraj Straka – Poťahové látky
Lenka Soukalová – Dezény
Lenka Soukalová – Štruktúra
Lenka Soukalová – Štruktúra
Margaréta Drugdová – Košele
Radka Dudášová – Korzet
Lenka Soukalová – Autopoťah, Škoda Mladá Boleslav
Lenka Soukalová – Autopoťah, Škoda Mladá Boleslav
Lenka Soukalová – Autopoťah, Škoda Mladá Boleslav
Tereza Omastová – Spolupráca s firmou Novesta
Zuzana Zmateková – Digitálna tlač
Zuzana Zmateková – Digitálna tlač
Alexandra Opoldusová – Textilná pamäť mojej rodiny
Anna Kasanová – Doplnky do kuchyne
Anna Kasanová – Atmosféra
Erika Cániková – Dezény
Johanka Grigarová – Dezén
Kristína Sekerová – Na povrchu
Johanka Motičáková – Psykoberec
Prieskum
Prieskum
Romana Skladanová – Kolekcia textilných interiérových doplnkov
Tereza Kociánová – 7
Tereza Omastová – Kolekcia tapiet
Zuzana Martinusová – Posteľné obliečky
Zuzana Mišovičová – Trvalky
Zuzana Zmateková – Digital reality

V Ateliéri textilného dizajnu prechádzajú študenti procesom vývoja svojej osobnosti po stránke výtvarnej, profesijnej, intelektuálnej i ľudskej. Počas štúdia riešia zadania od malých foriem užitkového textilného dizajnu cez špecifiká bytového a odevného dezénu až po riešenie textilu v architektonickom priestore. Zadané úlohy majú študentov viesť k procesu hľadania vlastného prejavu, výrazu a umeleckej identity, ku schopnosti analyzovať podstatu problému, rozmýšľať v súvislostiach a reagovať na potreby života. Ateliér ponúka priestor experimentálnym polohám dizajnu. Študenti obohacujú  svoje skúsenosti prostredníctvom komunikácie a spolupráce s priemyslom.

Popri riešení semestrálnych zadaní študenti reagujú na aktuálne dianie v textilnom dizajne v slovenskom aj európskom kontexte. Zúčastňujú sa výstav, veľtrhov a súťaží, ako napr. Medzinárodný textilný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom, Trienale textilu v Lodži a pod.
Ateliér textilného dizajnu organizuje výstavy doma i v zahraničí a od roku 2005 sa pravidelne zúčastňuje projektov medzinárodnej siete európskych textilných vysokých škôl „Rooms for free“, podporovanej spoločnosťou textilných priemyselníkov zo severovýchodného Nemecka. Táto sieť zoskupuje ateliéry textilného dizajnu z osemnástich vysokých škôl v Európe, Turecku a Brazílii. Mladých dizajnérov podporuje organizovaním workshopov, súťaží a ponukou stáží v profesionálnych firmách.

Absolventi štúdia odchádzajúci do praxe so schopnosťami uplatniť sa v domácom prostredí, ale sú žiadaní aj v českých, francúzskych či nemeckých textilných spoločnostiach. Niektorí si zakladajú vlastné dizajnérske štúdiá.

Textilná pamäť mojej rodiny

 Zuzana Martinusová

Andrea Opoldusová 

Michaela Guthová

Webová stránka projektu Živá pamäť_digitálna budúcnosť

http://zivapamat.vsvu.sk/

FB:

https://www.facebook.com/norsk2016/?fref=ts