Skryté‌ ‌kurikulum‌

V oblasti kritickej pedagogiky sa používa pojem skryté kurikulum ako definícia „vedľajších účinkov“ školského vyučovania.

14.‌ ‌11.‌ ‌2019‌ ‌–‌ ‌29.‌ ‌2.‌ ‌2020‌ ‌

Vernisáž‌ Opening: November‌ ‌14,‌ ‌2019,‌ ‌18‌:‌00 ‌ 

Skryté‌ ‌kurikulum‌

Participujúci‌ ‌umelci: Ane‌ ‌Hjort‌ ‌Guttu,‌ ‌Maja‌ ‌Hodošček,‌ ‌Adelita‌ ‌Husni-Bey,‌ ‌Jana‌ ‌Kapelová,‌ ‌Barbora‌ ‌ Kleinhamplová‌ ‌&‌ ‌Zbyněk‌ ‌Baladrán,‌ ‌Servet‌ ‌Kocyigit,‌ ‌Eva‌ ‌Koťátková,‌ ‌Annette‌ ‌Krauss,‌ ‌Erik‌ ‌Sikora,‌ ‌Maja‌ ‌Štefančíková,‌ ‌Pilvi‌ ‌Takala

Kurátorky:‌ Jana‌ ‌Kapelová,‌ ‌Eliška‌ ‌Mazalanová‌ ‌

Kurátorská‌ ‌spoluprác:‌ Judit‌ ‌Angel ‌ ‌

Priestorový‌ ‌dizajn: Matej‌ ‌Gavula‌ ‌

Grafický‌ ‌dizajn:‌‌ Magda‌ ‌Scheryová‌ ‌

Počas odovzdávania vedomostí a zručností formálneho kurikula dochádza aj k prenosu mnohokrát nezamýšľaných vzorcov správania, názorov, spoločenských noriem a ideológií. Študentky a študenti si ich nevedomky osvojujú a následne ich používajú v ďalších fázach svojho života. Skryté kurikulum je tak nie celkom vedomým procesom a môže reprodukovať aj už existujúce nerovnosti v spoločnosti a hierarchickú štruktúru, avšak jeho zvedomenie môže mať afirmatívny, emancipačný a transformačný potenciál.

Vízia univerzálneho vzdelania pre všetkých, aby sa mohli rovnako zapojiť do priemyselnej veľkovýroby, však už v súčasnosti definitívne stratila opodstatnenie. Napriek tomu škola i naďalej potláča v študentkách a študentoch vnútornú motiváciu učiť sa a degraduje vzdelanie na zber známok s cieľom nadobudnúť „papier“ o jej absolvovaní. Prehrešky proti biologickým zákonom, keď sa v mozgu pri učení, ale i práci, namiesto endorfínov vyplavuje adrenalín (namiesto pocitu šťastia stres), zanechávajú značné postihy na našich životoch.

Vedeli by sme si predstaviť, aká by bola naša spoločnosť, ak by bol model vzdelávania založený na vzájomnom rešpekte a demokratických princípoch?

Výstava vychádza z dlhodobého kurátorského výskumu, ktorý okrem iného zahŕňal diskusie s lokálnymi odborníkmi na vzdelávanie, predstaviteľmi vzdelávacích iniciatív, aktivistami a pedagógmi tradičných, ale aj alternatívnych škôl. Okrem vystavených diel je dôležitou súčasťou výstavy jej performatívna časť, ktorá pozostáva z kurzov, workshopov, prednášok.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Podporené z verejných zdrojov FPU.