Petra Feriancová, Jaroslav Kyša: Blind Spot

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy Blind spot Petra Feriancová, Jaroslav Kyša 9. marca 2023 od 17:00 hod Fondazione Morra Greco, Neapol, Taliansko

 

 

  • Otvorenie: štvrtok 9. 3. 2023, 17:00

    • trvanie výstavy: 9. 3. - 14. 4. 2023

 


Kyša Feriancová Blind Spot výstava banner

 

Dvojitá sólo výstava Petry Feriancovej a Jaroslava Kyšu sa zamýšľa nad zmyslom pre realitu a vnímaním, pričom sleduje nenahraditeľné hranice, ktoré charakterizujú naše chápanie toho, čo nás obklopuje. Vystavené diela skúmajú hranicu medzi subjektivitou a objektivitou, využívajúc nástroje, ktoré ponúka filozofia a príroda na spochybňovanie reality.

Jaroslav Kyša pracuje s nástrojmi fyziky a vytvára diela, ktoré vyvolávajú ich negáciu. Jeho zámer je obsiahnutý v tvorbe, často založenej na paradoxe, nelogickej situácii alebo vytvorení nepozorovateľného javu, kde až dlhý čas vnímania odhalí ich význam.

Diela Petry Feriancovej, vychádzajúce z platónskej filozofie, sú in-situ improvizáciou, ktorá okolo praxe Jaroslava Kyšu vytvára nový naratívny rámec na manipuláciu s pôvodnými zámermi autora. Dialóg medzi Feriancovou a Kyšovou tvorbou, reflektujúc tieto lapsusy v zmysle a perspektíve, tak zodpovedá za svojvôľu vnímania.

 


 

Podporené z verejných fondov prostredníctvom Fondu na podporu umenia.