Nhớ: Priestor medzi jedným a druhým koncom

Srdečne a s radosťou pozývame na vernisáž a výstavu "Nhớ: Priestor medzi jedným a druhým koncom" - prvú výstavu umenia vietnamskej diaspóry na Slovensku - do Kunsthalle Bratislava

Kde?

Kedy?

  • Vernisáž: 5.9.2023, 19 h

  • Trvanie výstavy: 6.9.2023 - 13.10.2023

 


Vystavujúci*e umelci*kyne

  • Maithu Bùi / Diana Cam Van Nguyen / Kimberly Nguyen / Kvet Nguyen / Minh Thang Pham / Anna Tran / Quynh Trang Tran / Nhu Xuan Hua

 


Kurátorky výstavy:

  • Kvet Nguyen a Denisa Tomková

 


O výstave "Nhớ: Priestor medzi jedným a druhým koncom"

 

Ide o prvú výstavu umenia vietnamskej diaspóry na Slovensku. Táto výstava nás zároveň nabáda zamyslieť sa nad tým, že Slovensko je oveľa multikultúrnejšie a rôznorodejšie, ako si často myslíme. V období štátneho socializmu, od 50. do 80. rokov 20. storočia, bola mobilita vysokoškolského študentstva a migrujúcich pracovníkov*čiek (z ostatných krajín východného bloku a globálneho juhu) dôležitým aspektom hospodárskeho a politického budovania štátu v strednej a východnej Európe. Výstava je zmyslovým priestorom a pozvánkou k dialógu, kde možno zdieľať a (znovu)objavovať osobné spomienky. Slovo Nhớ je tu metaforou toho, ako si človek žijúci v diaspóre vytvára svoj vlastný príbeh zložený zo spomienok a rôznych túžob po domove. Cieľom výstavy síce nie je prerozprávať príbeh francúzskej kolonizácie, vietnamskej vojny či americkej angažovanosti vo Vietname, ale všetky tieto udalosti sa napriek tomu prelínajú v príbehoch, osobných rodinných spomienkach a transgeneračných traumách vystavujúcich umelcov*kýň. Vo vystavených dielach sú náznaky traumy a straty, ale to, čo tieto diela celkovo spája a na čo sa táto výstava zameriava, je vzťah k rodinám. Hľadania osobných príbehov. Aké generačné traumy v sebe nosíme? Ako vzťah k rodinnej histórii informuje a formuje to, kým sme? Ako si uchovávame spomienky a ako ovplyvňujú naše súčasné emócie? Spomienky sa môžu stať formou odporu; spomínanie môže pôsobiť ako forma prezentácie diasporickej, inak nelineárnej histórie. Táto medzinárodná skupinová výstava, hoci vychádza z príkladov a príbehov druhej generácie vietnamskej diaspóry, chce vyrozprávať komplexnejší príbeh o identite, kultúre, príslušnosti a o tom, ako nás formujú a ovplyvňujú naše rodiny, ako aj spoločnosť okolo nás.

 


Nho KHB 092023 - banner