Čitateľský klub pre študentov a študentky VŠVU What´s the Point? v Galérii MEDIUM

V galérii MEDIUM otvárame čitateľský klub pre študentov a študentky VŠVU s názvom What's the Point? Klub bude viesť vedúca galérie Miroslava Urbanová spoločne so študentkou Dášou Oršuliakovou a študentom Miroslavom Šujanom z odboru Dejín a praxe súčasného umenia. Chceme vytvoriť judgement-free a priateľské prostredie bez tlaku ohľadom známok a pod. Témy a jednotlivé texty/publikácie sa budú dotýkať aktuálnych výstav a širšieho diskurzu o/v súčasnom umení.

v priestoroch Galérie MEDIUM na Hviezdoslavovom námestí.


Očakávame, že si jednotlivé texty prečítate (príp. spoznámkujete) doma samostatne a v rámci klubu si ich spoločne prejdeme – aj v reakcii na aktuálny výstavný kontext. Texty budú k dispozícii vo formáte PDF/.doc na Microsoft Teams What's the Point? (a sú určené výlučne na študijné účely).

Pôjde o texty z rôznych oblastí teoretického diskurzu, nielen umenovedného, a treba si pripraviť svoje najlepšie English language skills.

Začíname s výstavou Harawayovej deti – základné info k výstave nájdete tu:
https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/harawayovej-deti/

Ak máte záujem o zapojenie sa do galerijného/študentského čitateľského klubu, napíšte nám správu na e-mailovú adresu medium@vsvu.sk.

  • Uveďte v nej svoju školskú mailovú adresu, na základe ktorej vás pridáme do Microsoft Teams klubu. Predpokladom je aktívny účet na Microsoft Teams, ktorý by ste si mali vedieť založiť prostredníctvom vašej školskej mailovej adresy. Budeme radi, ak sa doňho zapojíte. Aj keď vás nemusia osloviť všetky témy preberané v rámci klubu, veríme, že sa galéria môže stať miestom vašich pravidelných stretnutí a diskusií.

Na prvom sedení si spoločne prejdeme nasledujúce:

texty (úryvky z publikácií):

  • Donna Haraway: Manifest kyborgu
  • Posthuman Ethics, Posthumanism, Transhumanism/Posthumanism in: Posthuman Glossary
  • Introduction, Post-Humanism: Life beyond the Self, in: Rosi Braidotti, The Posthuman. Polity Press 2013. 
  • Peter Singer: All Animals are Equal, in: Tom Regan & Peter Singer (eds.), Animal Rights and Human Obligations

krátke texty k výstavám:

  • Exhibition Histories, Post Human, Spike Art Magazine
  • Pro(s)thesis and Posthuman Complicities
  • Exhibition Reader, Posthuman Complicities
  • Harawayovej deti – text k výstave v Galérii MEDIUM