Konzultácie - Katedra úžitkového umenia

Ateliér S + M + L _ XL – KOV A ŠPERK

Deň a čas konzultácií:

štvrtok 13:30 hod. do 15:00 hod.

Možnosť individuálne dohodnúť termín na mail. adrese:

Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD.
chránený e-mail

prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
chránený e-mail

MgA. Matúš Cepka
chránený e-mail

Adresa:

Drotárska 44
811 02 Bratislava
+421 2 6829 9500
Mapa

Miestnosť:

ATELIÉR S+M+L_XL _ KOV A ŠPERK
3. Poschodie

 

Ateliér SKLO

Deň a čas konzultácií:  

utorok, v čase od 14:00 – 15:00 hod.

Záujemcov o konzultácie prosíme, aby sa na  konzultáciu prihlásili elektronicky týždeň vopred na adrese: illo@vsvu.sk

Adresa:

Drotárska 44
811 02 Bratislava
+421 2 6829 9500
Mapa

Miestnosť:

Ateliér SKLO
1.poschodie

 

Ateliér keramiky

Deň a čas konzultácii:

utorok od 13:30 hod. do 15:00 hod.

Možnosť individuálne dohodnúť termín na e-mailovej adrese:

Mgr. art. Markéta Nováková, ArtD.
chránený e-mail

doc. MgA. Daniel Piršč
chránený e-mail

Adresa:

Drotárska 44
811 02 Bratislava
+421 2 6829 9500
Mapa

Miestnosť:

ATELIÉR KERAMIKA 253
2. Poschodie.