Konzultácie – Katedra maliarstva

4 ATELIÉR

utorok – 11:00

prof. Ivan Csudai, akad. mal.
02 5942 8505
chránený e-mail

Ateliér mal+by

utorok – 13:00 – 16:00

Doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.

kosziba@seznam.cz

Atelier maľby III

Mgr. art. Rastislav Podhorský

Mgr. art. Martin Špirec, ArtD.

martinspirec@gmail.com

utorok – 12:00