Konzultácie – Katedra intermédií

Bezplatné konzultácie prebiehajú na základe dohody v budove VŠVU, Drotárska cesta 44 v Bratislave.

Individuálny termín je možné dohodnúť e-mailom:

Ateliér priestorových komunikácií+

Drotárska cesta 44, 2. posch.

Prof. Anton Čierny, akad. soch.

cierny@vsvu.sk

Ateliér vvv

Drotárska cesta 44, 1. posch., kancelária č. 184

doc. Mgr.art. Martin Piaček, ArtD.

piacek@vsvu.sk

 

Ateliér „IN“

Drotárska cesta 44, 2. posch.

Prof. Ilona Németh, DLA

ilonanemethilona@gmail.com