ARS contra ARMA

We cordially invite you to the exhibition of Ukrainian artists, including several of our students, which takes place in the Gallery of Dom umenia in Piešťany.

Where?

Gallery of Dom umenia Piešt'any

Nábrežie Ivana Kraska 1, 921 01 Piešťany

Open: TUE-FRI 14.00-17.00, SAT-SUN 14.00-18.00 hod.

 


 

Exhibition will be open 6.-18. December, 2022, 14.-29. January, 2023.

 


Exibiting authors:

 

Konstantin  A n t j u c h i n 

Diana  B i l i c h e n k o 

Oleg  D e n y s e n k o 

Oleg  D e r g a t c h o v 

Viktoriia  Ch a u s  

Sergiy  I v a n o v  

Konstantin  K a l y n o v y c h 

Andrij  K e n s 

Oksana  P a l i y 

Kasha  P o t r o h o s h 

Gennadij  P u g a c h e v s k i j 

Roman  R o m a n y s h y n 

Oksana  S a d o v e n k o

Volodymyr S e r h a c h o v 

 


 

Exhibition conception:

Mgr. Zora P e t r á š o v á

 


 

Mesto Piešt'any
Združenie grafikov/Asociácia slovenského umenia
Fond výtvarných umení Bratislava
Dom umenia Piešt'any
Epreuve d, Artiste Galerie Antverpy, Belgicko
Vysoká škola výtvarnych umení, Bratislava