Daniel Grúň

Name
M.Sc. Assoc. Prof. Daniel Grúň, PhD.
Position
Associate Professor

Online presentation:

Daniel Grúň @SAV


Subjects:

 • Curating Archives
 • History of Printmaking II., III.
 • History of 20th Century Sculpture I., II.
 • Interpretation Frameworks of Contemporary Art I., II.
 • Introduction to the History of Art of the 20th Century

 

 

 

 


Education:

2008 – 2003

 • Postgradual study programme at the Department of History and Theory of Art at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava

2003 – 2000

 • Society for Higher Learning, Bratislava. The Liberal Education Program

2003 – 1998

 • Trnava University in Trnava, Faculty of Humanities, Department of Art History and Cultural History

Research Field:

 • Art and Politics in former Eastern Europe
 • History of Art Criticism
 • Documentary and archival strategies in contemporary art

Scholarships:

2013

 • Research scholarship at Open Society Archives, Budapest

2012

 • Fulbright research scholarship, CUNY, Graduate Center, New York

2009

 • Artist-In-Residence Program, MuseumsQuartier, Vienna

2007

 • International Visegrad Fund scholarship at the Charles University in Prague
 • 2006

International Visegrad Fund scholarship at the Adam Mickiewicz University in Poznań


Selected Bibliography:

 • Július Koller Galéria Ganku. Schlebrügge.Editor, Vienna, 2014 (English/Slovak). ISBN 978-3-902833-55-6
 • Archeology of Art Criticism. Slovak Art of the 1960 and its Interpretations. Bratislava: Slovart, Academy of Fine Arts and Design, 2009 (English summary). ISBN 978-80-8085-980-0.
 • Bibliography /selected essays/:
 • Július Koller. Dialectics of Self-identification. In: L’Internationale – Post-war Avant-gardes between 1957 and 1986. Christian Höller (Ed.) Zurich: JRP Ringier 2012, p. 196-202. ISBN 978-3-03764-311-2
 • Archív umelca – paralelná inštitúcia alebo prostriedok seba-historizácie? Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 11/2011, 64-83.
 • Red Planet: Cosmic Imagery of the Slovak Neo-Avant-Garde. In: Łukasz Ronduda, Alex Farquarson, Barbara Piwowarska (eds.): Star City. The Future under Communism. MAMMAL Foundation, Nottingham Contemporary, tranzit.at, 2011, p. 52-68. ISBN 978-83-62128-04-4
 • Der Kosmos der Slowakischen Neoavantgarde zwischen Utopie, Fiktion und Politik. IN: Crossing 68/89 (Eds: Jürgen Danyel, Jennifer Schevardo, Stephan Kruhl). Metropol Verlag, Berlin, 2008, s. 136-155. ISBN 978-3-940938-64-0
 • Štúdiá vizuálnej kultúry a postkomunistická identita? Skúmanie obrazu v kontexte spoločenskej transformácie. World Literature Studies. Časopis pre výskum svetovej literatúry. Vol. 2, No. 19, 2010, s. 70-81.
 • Archivovať U.F.O. Július Koller ako zberateľ „kultúrnych situácií“ z tlačových médií. Romboid 7/2010, s. 56-63.
 • Iva Mojžišová a jej kritika porozumením. In: Iva Mojžišová: Giacomettiho smiech? Vysoká škola výtvarných umení, 2009, str. 357 – 364. ISBN: 978-80-89259-33-5
 • Against Demons of Modernity? Towards Interpreting Art of Sculpture in the 1960s Dominik Tatarka´s Essays. Acta Historiae Artium, 49, 2008, s. 206-214.
 • Chvála banálnych paradoxov. In: Ed: Slavkovský, R., Vydrová, J., Vydra, A.: Paradoxy a hranice racionality. Pusté Úľany: Schola Philosophica 2007, s. 188-194. ISBN 978-80-969804-0-6
 • Ľudský rozmer abstraktného obrazu. K interpretácii diel Mariána Čunderlíka a Rudolfa Filu v štúdiách Oskára Čepana. In: Zajac, P., Bodorová, B. (eds): Obrazy Oskára Čepana, Bratislava: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006. ISBN 80-7165-590-2, s. 205-208
 • Zmysel negácie. Nefiguratívny výtvarný prejav a avantgardné princípy v teórii Oskára Čepana. ARS 39, 2006, 1, s. 93 – 109.

Curating (selected exhibitions):

 • Committed to change. 28. 3. – 4. 5. 2014, tranzit dielne / workshops, Studená 12, Bratislava.
 • Mutually. Communities of the 1970s and 1980s (co-curated with Barbora Klímová and Filip Cenek) The Brno House of Arts, Brno / tranzitdysplay, Prague, 27. 3. – 19. 5.  2013
 • Museum of Parallel Narratives. In the Framework of L’Internationale (MACBA - Museum of Contemporary Art Barcelona, 14.5. 2011 – 2.10. 2011.
 • Atlas of Fantastic Science – From the Július Koller Visual Archive. Kunstraum Lakeside, Klagenfurt, 30.3. – 30.5. 2011.
 • Pantheon: Heroes and Anti-monuments. Gallery Medium, Bratislava, May-June 2006.

Awards:

2014

 • Patterns Lectures, Curating Archives / Kurátorstvo a archív

2012

 • Fulbright Scholarship Program, USA

2010

 • Pracovný grant Nadácie Igora Zabela (Igor Zabel Award for Culture and Theory)

2007

 • Visegrad University Studies Grant. Visegrad Visual/Cultural Studies (s doc. Máriou Oriškovou, Phil. Dr.)

Memberships:

2013

 • tranzit.sk, president and board member

2012

 • Slovak Section of AICA

2012

 • ARTMargins, editorial board

2009

 • The Július Koller Society, research worker