Paris - Architecture and Art

doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.

Publisher: AFAD

Year of publication: 2007

ISBN: 978-80-89259-09-0

Skriptá pre poslucháčov VŠVU, navštevujúcich rovnomenný predmet v rámci výberového cyklu prednášok, majú aj širšiu ambíciu: poslúžiť všetkým, ktorí sa zaujímajú o Paríž a jeho umenie.

Paris – Architecture and Art – cover of publication