VŠVU opinion on the transformation of the Kunsthalle in Bratislava

Radi by som deklarovali, že sledujeme s veľkým znepokojením pokusy Ministerstva  kultúry o transformáciu bratislavskej Kunsthalle na tzv. Kreatívne centrum Bratislava. Ministerstvo kultúry by malo všemožne podporovať prezentáciu súčasného umenia a nie likvidovať progresívne fungujúce inštitúcie.

Dlhodobá agónia bratislavskej Kunsthalle stojí na neriešení jej právnej subjektivity. V zásadnej miere sa tým komplikuje odborný progres a napredovanie inštitúcie, pretože jej závislosť ju ohrozuje v jej základnej existenčnej podstate. Napriek týmto problémom je Kunsthalle odborne kompetentnou inštitúciou, s dobrými kurátorskými projektmi a sprievodným programom. 

Za tragické považujeme najmä neschopnosť ministerstva kultúry otvorene o tejto transformácii s pracovníkmi Kunsthalle hovoriť, ale aj s umeleckou obcou, ktorá sa aktívne na konštituovaní Kunsthalle podieľala. Verím tomu, že sa tak v najbližších dňoch stane.

Ak sa budú takéto kultúrne inštitúcie nahrádzať naivizmami typu „kreatívneho centra“, dôjde k stagnácii na poli prezentácie súčasného umenia, ktoré v zásadnej miere reflektuje stav a kondíciu dnešnej spoločnosti. Vieme, že nekompetentné rozhodnutia sa len veľmi ťažko naprávajú. Ministerstvo kultúry by sa malo snažiť podporovať všetky kultúrne inštitúcie na Slovensku, rekonštruovať ich, pravidelne navyšovať ich rozpočty, obsadzovať do vedúcich pozícií odborne kompetentné osobnosti. 

Ako členovia akademickej obce Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave cítime zodpovednosť za Kunsthalle, je to dobrý partner, ktorý vytvára výstavné zázemie pre súčasných umelcov, absolventov vysokých umeleckých škôl. Urobíme všetko preto, aby hlas na podporu  bratislavskej Kunsthalle zosilnel. A ak bude treba začať jednať v tejto veci, urobíme tak. 

Pedagógovia a študenti VŠVU:

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
Doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová
Doc. Mgr. art. Martin Benčík, ArtD.
Doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
Mgr. art. Olja Triaška Stefanovic, ArtD.
Prof. Ilona Németh, DLA
Prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD.
Mgr. Beáta Jablonská, PhD.
Prof. Mgr. Patrik Kovačovský
Doc. Mgr. art. Silvia Saparová, ArtD.
Mgr. art. Dávid Koronczi
Prof. Mgr. Lubo Stacho
Mgr. art. Katarína Karafová
MgA Imrich Veber
Mgr. art. Jaroslav Kyša, ArtD.
Doc. Mgr. Emöke Vargová
Mgr. art. Dominika Ličková, ArtD.
Mgr. art. Peter Barényi, ArtD.
Mgr. Silvia Seneši Lutherová, PhD.
Doc. Dávid Čársky, akad. mal. 
Ing. arch. Zoltán Holocsy, PhD.
MgA. Matěj Smetana, Ph.D.
Doc. Mgr. Zdeno Kolesár, PhD.
Mgr. art. Janka Križanová, ArtD.
Mgr. art. Katarína D. Fiúza Siposová
Mgr. art. Dominika Jackuliaková
Mgr. art. Miroslava Podmanická, ArtD.
Mgr. art. František Demeter, ArtD.
Mgr art. Ján Kekeli
Mgr. Ján Kralovič, PhD.
Mgr. art. Dana Tomečková
MgA. Tomaš Javůrek
Doc. Danica Stojkovičová, akad. mal.
Doc. Mgr. Palo Macho
Mgr. art. Adama Novota
Mgr. art. Zuzana Pustaiová
Doc. Ján Fekete, akad. mal.
Daša Vašková
Johana Belišová
Hoa Nguyen Thi
Alexandra Kondáčová
Šimon Kučera
Henrieta Kurčíková
Stanislav Krajči
Mgr. art. Ondrej Gavalda
Mgr. art. Jana Gavalda Bellanová

https://docs.google.com/document/d/16rHx2vFW2YnDbTnOC0iCUQR-z4F5AcVi6yW8uLCO9tw/edit?usp=sharing