New books

New books in the AFAD Academic Library

Davy, Marie-Madeleine; Románská symbolika: duch 12. století; Praha: Malvern, 2014
Davy, Marie-Madeleine; Románská symbolika: duch 12. století; Praha: Malvern, 2014.
Ďoubal, Jakub [et al.]; Sádrové odlitky: restaurování a péče o umělecká díla; Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020
Ďoubal, Jakub [et al.]; Sádrové odlitky: restaurování a péče o umělecká díla; Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020.
Saunders, David; Museum Lighting: A Guide for Conservators and Curators; Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2020
Saunders, David; Museum Lighting: A Guide for Conservators and Curators; Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2020.