New books

New books in the AFAD Academic Library

Bacci, Michele;  The Mystic Cave: A History of the Nativity Church in Bethlehem; Brno, Rím: Masarykova univerzita, Viella editrice, 2017
Bacci, Michele;  The Mystic Cave: A History of the Nativity Church in Bethlehem; Brno, Rím: Masarykova univerzita, Viella editrice, 2017.
(ed.) Bordino, Chiara; Teorie obrazu v raném křesťanství? (výběr z textů pozdně antických myslitelů s komentářem); Brno: Books & Pipes, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, 2020
(ed.) Bordino, Chiara; Teorie obrazu v raném křesťanství? (výběr z textů pozdně antických myslitelů s komentářem); Brno: Books & Pipes, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, 2020.
Dočekalová, Petra [et al.]; Jaroslav Benda 1882-1970: typografická úprava a písmo; Praha, Brno: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Masarykova univerzita, 2019
Dočekalová, Petra [et al.]; Jaroslav Benda 1882-1970: typografická úprava a písmo; Praha, Brno: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Masarykova univerzita, 2019.
Foletti, Ivan; Frantová, Zuzana; Mediální revoluce: christianizace Evropy, Ravenna pátého století a jak obrazy mění dějiny; Brno: Masarykova univerzita, Books & Pipes, 2021
Foletti, Ivan; Frantová, Zuzana; Mediální revoluce: christianizace Evropy, Ravenna pátého století a jak obrazy mění dějiny; Brno: Masarykova univerzita, Books & Pipes, 2021.
Foletti, Ivan; Meinecke, Katharina; Jupiter, Kristus, chalífa: obrazy mocných a zrození středověku (IV.-VIII. století); Brno: Books & Pipes, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, 2019
Foletti, Ivan; Meinecke, Katharina; Jupiter, Kristus, chalífa: obrazy mocných a zrození středověku (IV.-VIII. století); Brno: Books & Pipes, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, 2019.
(ed.) Galeta, Jan; Lexová, Petra; Vrlíková, Lenka; Prostor v architektuře a Brněnská škola dějin umění;  Brno: B&P Publishing, Masarykova univerzita, 2019
(ed.) Galeta, Jan; Lexová, Petra; Vrlíková, Lenka; Prostor v architektuře a Brněnská škola dějin umění;  Brno: B&P Publishing, Masarykova univerzita, 2019.
(ed.) Galeta, Jan; Šolc, Martin; Architektura mezi myšlenkou a skutečností;  Brno: Národní památkový ústav, Metodické centrum moderní architektury v Brně, 2018
(ed.) Galeta, Jan; Šolc, Martin; Architektura mezi myšlenkou a skutečností;  Brno: Národní památkový ústav, Metodické centrum moderní architektury v Brně, 2018.
Grabar, André;  Plotinus and the origins of medieval aesthetics;  Brno; Rím: Masaryk University, Viella, 2018
Grabar, André;  Plotinus and the origins of medieval aesthetics;  Brno; Rím: Masaryk University, Viella, 2018.
(ed.) Filipová, Alžběta; Frantová, Zuzana; Lovino, Francesco; Objects of Memory, Memory of Objects: The Artworks as a Vehicle of the Past in the Middle Ages; Brno: Masaryk University, 2014
(ed.) Filipová, Alžběta; Frantová, Zuzana; Lovino, Francesco; Objects of Memory, Memory of Objects: The Artworks as a Vehicle of the Past in the Middle Ages; Brno: Masaryk University, 2014.
Kessler, Herbert L.; Ani Bůh ani člověk: slova, obrazy a středověká úzkost z výtvarného umění; Brno: Barrister & Principal ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, 2016
Kessler, Herbert L.; Ani Bůh ani člověk: slova, obrazy a středověká úzkost z výtvarného umění; Brno: Barrister & Principal ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, 2016.
(ed.) Kesner, Ladislav; Aby Warburg: Porozumět dějinám umění a kulturní historii; Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2017
(ed.) Kesner, Ladislav; Aby Warburg: Porozumět dějinám umění a kulturní historii; Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2017.
Kesner, Ladislav; Jaroslav Róna: architektony a stroje; Brno: Books & Pipes, 2021
Kesner, Ladislav; Jaroslav Róna: architektony a stroje; Brno: Books & Pipes, 2021.
(ed.) Kroupa, Jiří; Miláčková, Martina; Mlčák, Leoš; Josef Ignác Sadler 1725-1767;  Olomouc: Muzeum umění, 2011
(ed.) Kroupa, Jiří; Miláčková, Martina; Mlčák, Leoš; Josef Ignác Sadler 1725-1767;  Olomouc: Muzeum umění, 2011.
(ed.) Macurová, Zuzana; Valeš, Tomáš; Od objevu k interpretaci: znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku; Brno: Masarykova univerzita, Books & Pipes, 2019
(ed.) Macurová, Zuzana; Valeš, Tomáš; Od objevu k interpretaci: znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku; Brno: Masarykova univerzita, Books & Pipes, 2019.
Pomajzlová, Alena; Vidět a/nebo číst: kapitoly o vztahu obrazu a slova v moderním umění; Praha: NLN pro Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání, 2021
Pomajzlová, Alena; Vidět a/nebo číst: kapitoly o vztahu obrazu a slova v moderním umění; Praha: NLN pro Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání, 2021.
(ed.) Šeferisová Loudová, Michaela; Josef Stern 1716-1775;  Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015
(ed.) Šeferisová Loudová, Michaela; Josef Stern 1716-1775;  Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015.
Šeferisová Loudová, Michaela; Ve jménu moudrosti: Ikonografie barokních knihoven na Moravě v 18. století; Praha: NLN, Pro Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání, 2018
Šeferisová Loudová, Michaela; Ve jménu moudrosti: Ikonografie barokních knihoven na Moravě v 18. století; Praha: NLN, Pro Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání, 2018.

From the edition plan of the Art History Seminar, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno.