New books

New books in Academic Library of AFAD.

Col. The Internet Does Not Exist  Berlín: Sternberg Press, 2015
Col. The Internet Does Not Exist  Berlín: Sternberg Press, 2015.
Agamben, Giorgio  (ed.) Heller-Roazen, Daniel Potentialities: Collected Essays in Philosophy Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1999
Agamben, Giorgio  (ed.) Heller-Roazen, Daniel Potentialities: Collected Essays in Philosophy Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1999.
Baxandall, Michæl Inteligence obrazu a jazyk dějin umění: výber z textů Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2019
Baxandall, Michæl Inteligence obrazu a jazyk dějin umění: výber z textů Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2019.
Graw, Isabelle Canvases and Careers Today: Criticism and Its Markets Berlín: Sternberg Press, 2012
Graw, Isabelle Canvases and Careers Today: Criticism and Its Markets Berlín: Sternberg Press, 2012.
(ed.) Birnbaum, Daniel Graw, Isabelle, Hirsch, Nikolaus Thinking Through Painting:  Reflexivity and Agency Beyond the Canvas Berlín: Sternberg Press, 2012
(ed.) Birnbaum, Daniel Graw, Isabelle, Hirsch, Nikolaus Thinking Through Painting:  Reflexivity and Agency Beyond the Canvas Berlín: Sternberg Press, 2012.
Bois, Yve-Alain Painting as Model  Cambridge (Massachusetts): MIT Press, 1993
Bois, Yve-Alain Painting as Model  Cambridge (Massachusetts): MIT Press, 1993.
(ed.) Birnbaum, Daniel – Boltanski, Luc – Chiapello, Ève The New Spirit of Capitalism Londýn, New York: Verso, 2018
(ed.) Birnbaum, Daniel – Boltanski, Luc – Chiapello, Ève The New Spirit of Capitalism Londýn, New York: Verso, 2018.
Bridle, James New Dark Age: Technology, Knowledge and the End of the Future Londýn, New York: Verso, 2018
Bridle, James New Dark Age: Technology, Knowledge and the End of the Future Londýn, New York: Verso, 2018.
Deleuze, Gilles Difference and Repetition Londýn: Bloomsbury Academic, 2014
Deleuze, Gilles Difference and Repetition Londýn: Bloomsbury Academic, 2014.
Deleuze, Gilles Francis Bacon: The Logic of Sensation Londýn: Bloomsbury Academic, 2017
Deleuze, Gilles Francis Bacon: The Logic of Sensation Londýn: Bloomsbury Academic, 2017.
de Duve, Thierry Pictorial Nominalism:  On Marcel Duchamp's Passage from Painting to the Readymade Minneapolis: University of Minnesota Press, Minneapolis, Oxford, 1991
de Duve, Thierry Pictorial Nominalism:  On Marcel Duchamp's Passage from Painting to the Readymade Minneapolis: University of Minnesota Press, Minneapolis, Oxford, 1991.
Duchamp, Marcel (ed.) Peterson, Elmer, Sanouillet, Michel  The Writings of Marcel Duchamp  New York: Da Capo Press, 1973
Duchamp, Marcel (ed.) Peterson, Elmer, Sanouillet, Michel  The Writings of Marcel Duchamp  New York: Da Capo Press, 1973.
Furbank, P. N. Cain, Alex Mallarmé on Fashion: A Translation of the Fashion Magazine La dernière mode with Commentary Oxford: Berg, Oxford, New York, 2004
Furbank, P. N. Cain, Alex Mallarmé on Fashion: A Translation of the Fashion Magazine La dernière mode with Commentary Oxford: Berg, Oxford, New York, 2004.
Grabowska, Natalia Lewi, Rebecca  Pierre Huyghe Londýn: Koenig Books, Serpentine Galleries, 2019
Grabowska, Natalia Lewi, Rebecca  Pierre Huyghe Londýn: Koenig Books, Serpentine Galleries, 2019.
Graw, Isabelle The Love of Painting: Genealogy of a Success Medium Berlín: Sternberg Press, 2018
Graw, Isabelle The Love of Painting: Genealogy of a Success Medium Berlín: Sternberg Press, 2018.
Klee, Paul Pedagogický náčrtník Praha: Triáda, 2013
Klee, Paul Pedagogický náčrtník Praha: Triáda, 2013.
Kleine, Susanne Martin Kippenberger: Bitteschön Dankeschön Kolín: Snoeck, 2019
Kleine, Susanne Martin Kippenberger: Bitteschön Dankeschön Kolín: Snoeck, 2019.
Koubová, Alice Myslet z druhého místa: k otázce performativní filosofie Praha: Akademie múzických umění v Praze, Nakladatelství AMU, 2019
Koubová, Alice Myslet z druhého místa: k otázce performativní filosofie Praha: Akademie múzických umění v Praze, Nakladatelství AMU, 2019.
Lacan, Jacques Écrits: The First Complete Edition in English New York, Londýn: W.W.Norton & Company, 2005
Lacan, Jacques Écrits: The First Complete Edition in English New York, Londýn: W.W.Norton & Company, 2005.
Lebel, Robert Sur Marcel Duchamp Ženeva: Éditions Mamco, 2015
Lebel, Robert Sur Marcel Duchamp Ženeva: Éditions Mamco, 2015.
Pater, Walter Studies in the History of the Renaissance New York: Oxford University Press, 2010
Pater, Walter Studies in the History of the Renaissance New York: Oxford University Press, 2010.
Povchanič, Štefan Od sentimentalizmu k symbolizmu: francúzska literatúra 19. storočia Bratislava: Marenčin PT, 2019
Povchanič, Štefan Od sentimentalizmu k symbolizmu: francúzska literatúra 19. storočia Bratislava: Marenčin PT, 2019.
Ritchin, Fred Snímání rámu: fotožurnalismus, občan, dokument Praha: Karolinum, 2019
Ritchin, Fred Snímání rámu: fotožurnalismus, občan, dokument Praha: Karolinum, 2019.
Ryanová, Marie-Laure Narativ jako virtuální realita: imerze a interaktivita v literatuře a elektronických médiích Praha: Academia, 2015
Ryanová, Marie-Laure Narativ jako virtuální realita: imerze a interaktivita v literatuře a elektronických médiích Praha: Academia, 2015.
Skála, Jirka Litanie prekariátu Praha: Nakladatelství AVU, 2019
Skála, Jirka Litanie prekariátu Praha: Nakladatelství AVU, 2019.
Tomšič, Samo The Capitalist Unconscious: Marx and Lacan Londýn, New York: Verso, 2015
Tomšič, Samo The Capitalist Unconscious: Marx and Lacan Londýn, New York: Verso, 2015.
Victor Man: Luminary Petals on a Wet, Black Bough Berlín: Galeria Plan B, Sternberg Press, 2016
Victor Man: Luminary Petals on a Wet, Black Bough Berlín: Galeria Plan B, Sternberg Press, 2016.
Žižek, Slavoj Lacan: The Silent Partners Londýn, New York: Verso, 2006
Žižek, Slavoj Lacan: The Silent Partners Londýn, New York: Verso, 2006.