Architektonická tvorba

Katedra architektonickej tvorby je malou, ale vplyvnou školou architektonického navrhovania, kde študenti ťažia z intenzívneho kontaktu s pedagógmi. Ateliéry poskytujú príležitosť na nepredvídateľný ale vždy intenzívny ponor do výskumu nových architektonických nápadov, metód a techník. Podobný osobný prístup zameraný na riešenie individuálnych projektov v spolupráci s expertami z odborov konštrukcií, materiálov alebo teórie podporuje inovatívne technické aspekty navrhovania. Prezentácia prác pozvaným kritikom, prednášky významných hostí aj rôzne výstavy vyzývajú k interakciám, jasnej prezentácii názorov a ku kritickému mysleniu.